Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «18 åringene bør vaksineres samtidig med 44-åringene, anbefaler Folkehelseinstituttet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • 18 åringene bør vaksineres samtidig med 44-åringene, anbefaler Folkehelseinstituttet

Nyhet

18 åringene bør vaksineres samtidig med 44-åringene, anbefaler Folkehelseinstituttet

I perioden mai til august 2021 vil veldig mange få tilbud om koronavaksinasjon. Norge forventer å få 5,7 millioner vaksinedoser i løpet av disse månedene. Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler å la de yngste voksne få vaksine samtidig med 40-åringene, og å fortsette den målrettede, geografiske fordelingen av vaksiner.

I perioden mai til august 2021 vil veldig mange få tilbud om koronavaksinasjon. Norge forventer å få 5,7 millioner vaksinedoser i løpet av disse månedene. Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler å la de yngste voksne få vaksine samtidig med 40-åringene, og å fortsette den målrettede, geografiske fordelingen av vaksiner.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

– Det er veldig gledelig at vi i de nærmeste månedene kan gi tilbud til alle innbyggere i Norge som anbefales koronavaksinasjon. Vi mener at de geografiske og aldersbetingede anbefalingene som vi har gitt, vil bidra til effektiv begrensning av smitte og beskyttelse i samfunnet, sier smitteverndirektør i FHI, Geir Bukholm.   

18 til 24 åringer bør tilbys vaksine samtidig med aldersgruppen 40-44 år  

Basert på nye modelleringsresultater anbefaler FHI en endret rekkefølge for vaksinering av personer i gruppen 18-44 år. Vaksinasjonen bør foregå i følgende rekkefølge:  

  1. Gruppen 18-24 år vaksineres samtidig med gruppen 40-44 år 
  2. Gruppen 35-39 år vaksineres samtidig med gruppen 25-34 år 

– Modelleringene viser at det er gunstig å veksle mellom de eldste og de yngre aldersgruppene. Vi anbefaler derfor å tilby de yngste voksne vaksinering samtidig med alle i begynnelsen av 40-årene. Det vil også bidra til at mange elever og studenter vaksineres i løpet av sommerferien og er beskyttet før neste semesterstart, forklarer Bukholm. 

Geografisk målrettet fordeling av vaksinedoser gir færre syke totalt i Norge 

FHI anbefaler å fortsette den målrettede geografiske fordelingen. Dette betyr å gi flere vaksinedoser til områder med høy smitteforekomst og mange sykehusinnleggelser over tid: 

  • 24 kommuner på Østlandet som har hatt vedvarende høyt smittetrykk, skal få 80 % flere doser enn det de hadde fått basert på fordelingsnøkkelen, inntil gruppene over 18 år og uten underliggende sykdommer er vaksinert.   

– Ved å prioritere å vaksinere flere i de områder som har hatt mange smittede over lang tid, får vi samlet sett færre syke i Norge. Da kan vi også foreta en tryggere åpning av samfunnet, spesielt i de områdene som over lengre tid har hatt mange smittede, forklarer Bukholm.  

Anbefaler ikke separat fordeling til ulike samfunnsfunksjoner 

Basert på den nåværende smittesituasjonen og forventet tidslinje frem til at alle personer over 18 år vil ha fått tilbud om vaksinering, anbefaler Folkehelseinstituttet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) at det ikke iverksettes en separat fordeling av vaksiner til personer som betjener kritiske og viktige samfunnsfunksjoner, herunder personer med hyppige grensepasseringer. 

Eldre, personer i risikogrupper og helsepersonell har frem til nå vært prioritert i vaksinekøen. FHI anbefaler ikke å prioritere andre grupper nå.  

– Med den hastigheten og det omfanget som vaksinasjonen vil ha de nærmeste månedene, anbefaler vi ikke å gjøre ytterligere fordeling mellom innbyggere med ulike samfunnsfunksjoner, sier Bukholm. 

Mange får tilbud i sommermånedene 

Det er forventet at Norge får 1,2 millioner doser med mRNA-vaksiner i mai. I alt 1,4 millioner doser i juni, 1,4 millioner doser i juli og 1,7 millioner doser i august. FHI og helsetjenesten er opptatt av å skape god forutsigbarhet for befolkningen slik at de kan planlegge ferie, og også å være hjemme når de tilbys vaksine fra bostedskommunen sin. 

– I sommer vil svært mange få tilbud om koronavaksinasjon. Helsetjenesten er i gang med planleggingen, og vi prøver å gi så forutsigbar leveranse av vaksiner som mulig. Vi oppfordrer befolkningen til å gripe muligheten når de får tilbud om vaksinasjonPå den måten kan vi nå målet om å få vaksinert hele den voksne befolkningen i løpet av sommeren, avslutter Geir Bukholm, smitteverndirektør og leder av koronavaksinasjonsprogrammet i FHI.   

Notater