Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ny rapport om smittereduserende tiltak overfor innvandrere i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ny rapport om smittereduserende tiltak overfor innvandrere i Norge

Nyhet

Ny rapport om smittereduserende tiltak overfor innvandrere i Norge

Smittereduserende tiltak overfor innvandrere i Norge har sannsynligvis virket, men har ikke vært tilstrekkelige for å fjerne overrepresentasjon av påvist smitte i denne gruppen. Det viser resultater fra undersøkelser i ny rapport fra FHI.

Smittereduserende tiltak overfor innvandrere i Norge har sannsynligvis virket, men har ikke vært tilstrekkelige for å fjerne overrepresentasjon av påvist smitte i denne gruppen. Det viser resultater fra undersøkelser i ny rapport fra FHI.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Rapporten «Covid-19 blant innvandrere i Norge, vurdering av tiltak og erfaring fra felt» har samlet flere forskningsarbeider som ser nærmere på virkningen av smittereduserende tiltak overfor innvandrere i Norge. Dette forskningsarbeidet pågår fortsatt, så rapporten inneholder foreløpige resultater og peker framover mot hovedrapporten fra prosjektet, som er planlagt høsten 2021.

– Undersøkelsene som er gjort i denne rapporten sannsynliggjør at tiltak igangsatt for å redusere smitte i innvandrerbefolkningen har fungert etter hensikten, selv om de ikke har vært tilstrekkelige for å fjerne overrepresentasjonen. Dette gjelder særlig tiltak for å senke terskelen for testing og tiltak i forbindelse med reise, sier avdelingsdirektør Thor Indseth ved FHI, som er redaktør for rapporten.

– Forskningen viser også at det har vært en utvikling i praksisfeltet der det har vært betydelige utfordringer underveis, men der kommunene og smittesporere også har tilegnet seg mer effektive arbeidsmetoder etter hvert som de har fått mer erfaring og kunnskap.

Komplekse årsaker til overrepresentasjon av smitte i innvandrerbefolkningen

Undersøkelsene i rapporten viser at det har vært en betydelig overrepresentasjon i påvist smitte og innleggelse hos personer født utenfor Norge, og at årsakene til dette er mangfoldige og sammensatt.

I rapporten påpekes det at overrepresentasjonen skyldes en kombinasjon av blant annet hvilke grupper som sosialiserer med hverandre, forsinkelser i smittesporing, kommunikasjonsutfordringer, ulik reiseaktivitet og forskjeller i sosioøkonomiske forhold. Hvor mye hver faktor innvirker er fortsatt usikkert.

Om rapporten 

Rapporten har vært en del av kunnskapsgrunnlaget til ekspertgruppen som la fram rapporten "Innvandrerbefolkningen under koronapandemien. Smitte, vaksine og konsekvenser for integreringen"

De fleste av læringspunktene og vurderingene i rapporten er rettet mot eventuelt framtidige hendelser i form av utbrudd i mer begrenset omfang eller en eventuell ny pandemi, men kan også være overførbare til helsefremmende arbeid overfor innvandrerbefolkningen i bredere forstand.

Undersøkelsene bygger både på analyser av registerdata, intervensjonsstudier, modellering og intervjuer med representanter fra kommuner, smittesporere og innvandrere.

Arbeidet med rapporten er finansiert av Kunnskapsdepartementet.