Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Godt kommunalt samarbeid om covid-19-utbrudd»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Godt kommunalt samarbeid om covid-19-utbrudd

Nyhet

Godt kommunalt samarbeid om covid-19-utbrudd

Det var godt samarbeid i og mellom kommuner om covid-19-utbrudd, men store, uoversiktlige utbrudd skapte utfordringer, spesielt for små kommuner uten utbruddserfaring. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

Det var godt samarbeid i og mellom kommuner om covid-19-utbrudd, men store, uoversiktlige utbrudd skapte utfordringer, spesielt for små kommuner uten utbruddserfaring. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Rapporten «Erfaringsgjennomgang av utvalgte covid-19 utbrudd i Norge, desember 2020–mars 2021» ble utført på oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet.  Arbeidet ble ledet av en intern arbeidsgruppe ved Folkehelseinstituttet (FHI) og ble gjennomført i samarbeid med Helsedirektoratet, utvalgte kommuner og tilhørende statsforvaltere våren 2021.

Hensikten var å oppsummere erfaringer og lære underveis, særlig knyttet til håndtering av utbrudd med den engelske virusvarianten (alfa) og bruk av forsterket TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene).

Suksesskriteriene

Rapporten viser også at rask kartlegging, tilgengelige ressurser, god informasjonsflyt og godt samarbeid var avgjørende for en effektiv utbruddshåndtering.

– Samarbeidet mellom staten, på nasjonalt og regionalt nivå, og kommunene har vært godt når det gjelder utbruddshåndteringen under pandemien. Mange kommuner har også hatt nytte av samarbeid med nabokommuner og sykehus. Rask mobilisering av ressurser har vært nødvendig for effektiv respons ved utbrudd med mer smittsomme virusvarianter, sier fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet.

Rapporten er basert på en beskrivelse av covid-19 situasjonen og tiltak i ti kommuner fra desember 2020 til mars 2021, en spørreundersøkelse for å kartlegge utfordringer og oppsummeringsmøter med representanter fra statsforvalter, kommuneledelsen og kommunelegen fra de utvalgte kommunene.

Anbefalinger

  • Erfaring viser at det er viktig at kommunene har etablert et godt samarbeid og nettverk med relevante aktører i fredstid.
  • Erfaring viser at det er viktig at kommunen øver sammen med relevante aktører og er forberedt før en krise inntreffer. Dette innebærer å ha tilgang til nødvendige ressurser i form av utstyr, personell og kompetanse.
  • Kommunene må ha beredskap og planer for rask og omfattende opptrapping av TISK-kapasitet. Statsforvalteren, Helsedirektoratet og FHI bidrar i dette arbeidet.
  • Statsforvalter har en rolle i å tilrettelegge for samarbeid på tvers av kommuner. Dette kan gjøres ved at statsforvalteren initierer og koordinerer faste samarbeidsmøter.
  • Det er viktig at risikovurdering og tiltakspakker for ulike risikonivåer er oppdatert. Dette gjøres av FHI.
  • Kommunene må fortløpende overvåke smittesituasjonen, gjøre vurderinger og innføre målrettede tiltak. Dette innebærer også å ha oversikt og tilgang til ressurser (personell, utstyr etc.) og TISK.
  • Kommunene må være beredt til å innføre mobilitets- og kontaktreduserende tiltak når TISK-kapasiteten og effekten ikke er tilstrekkelig.
  • Kommunene har et ansvar for å gi innbyggerne oppdatert informasjon om status og gjeldende tiltak. FHI har ansvar for å utvikle gode verktøy, også for veiledning for nedtrapping av tiltak.