Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Vurdering av rødt nivå i barneskoler og barnehager i kommuner med høyt smittenivå»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Vurdering av rødt nivå i barneskoler og barnehager i kommuner med høyt smittenivå

Nyhet

Vurdering av rødt nivå i barneskoler og barnehager i kommuner med høyt smittenivå

Folkehelseintituttet har mottatt mange henvendelser om hvordan rødt nivå i barneskoler og barnehager i kommuner med høyt smittenivå skal vurderes. Her er vurderingen.

Folkehelseintituttet har mottatt mange henvendelser om hvordan rødt nivå i barneskoler og barnehager i kommuner med høyt smittenivå skal vurderes. Her er vurderingen.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Regjeringen har besluttet en nasjonal, sosial nedstenging i to uker for å bremse smittespredning. Ett av tiltakene er å sette ungdomsskoler og videregående skoler på rødt tiltaksnivå. Kommuner med høyt smittenivå ble bedt om å vurdere om dette også skal omfatte barneskoler og barnehager.

Folkehelseintituttet (FHI) har mottatt mange henvendelser om hvordan dette skal vurderes og har nå utarbeidet råd og kriterier for når det skal vurderes overgang fra gult til rødt tiltaksnivå i skolene. Kriteriene er oppført i «Håndbok for oppdaging, vurdering og håndtering av covid-19-utbrudd i kommunen». Det som gjelder for barneskoler og barnehager er gjengitt i eget avsnitt nedenfor.

–  I situasjoner der det vurderes aktuelt med rødt tiltaksnivå, anbefales det å vurdere for enkeltskoler og –barnehager fremfor alle i hele kommunen, for å begrense tiltaksbyrden for denne aldersgruppen sier overlege Margrethe Greve-Isdahl.

Rødt tiltaksnivå kun bør innføres etter en helhetlig vurdering som angitt nedenfor, og for eksempel ikke kun ut fra insidenstall i en kommune. 

I kommuner der det ikke har vært lokale tiltak utover de nasjonale før regjeringens nye innstramminger ble offentliggjort 3. januar, vil det ikke være grunnlag for å innføre rødt tiltaksnivå i barneskoler og barnehager i hele kommunen.

Dette er kriteriene for rødt nivå i skoler og barnehager

Rødt nivå innebærer mindre grupper/kohorter og større krav til avstand, samt at man skal begrense eller unngå at ansatte veksler mellom grupper. Rødt nivå for de ulike trinnene får ulike praktiske konsekvenser. For barneskoler trinn 1–7 og barnehager skal alle fortsatt ha heltidstilbud, og det betyr at det er behov for at det er nok ansatte til å bemanne flere kohorter med barn, og kan også være behov for større lokaler for at kohortene skal kunne være adskilt.

Skolenes og barnehagenes fysiske forutsetninger (lokaler) vil også ha betydning for hvor mye tilstedeværende undervisning som er mulig å ha. Rødt nivå skal kun benyttes i situasjoner hvor der er nødvendig ut fra en helhetlig smittevernfaglig vurdering. Overgang til rødt nivå for enkelte barneskoler og barnehager der det er utfordringer med smitte i skolens nedslagsfelt bør vurderes før overgang til rødt nivå for alle barneskoler og barnehager i kommunen.

Før overgang til rødt nivå bør følgende momenter til vurderes:

 • Smittenivå: Befolkningen generelt og i relevant aldersgruppe​
 • Smittekunnskap: Hvor skjer smitte i aldersgruppen? I skolene/barnehagene eller utenfor? ​
 • Smitte i skolene/barnehagene: Er det spredning mellom kohorter eller mellom kjente nærkontakter? ​Smitte innad i en kohort eller mellom kjente nærkontakter vil ikke tale for overgang til rødt nivå. ​
 • Kontinuitet i læringssituasjonen: Mange smittetilfeller i relevant aldersgruppe på gult nivå kan føre til at flere havner i gjentatte karantenesituasjoner og føre til mye fravær hos ansatte og elever. Rødt nivå kan gi bedre kontinuitet fordi færre vil omfattes av en evt. karantene.​
 • Smittesporing: Hvordan er kapasitet til å følge opp tilfeller? Lav kapasitet kan tale for overgang til rødt nivå ut fra et helhetsperspektiv.

Disse tre kriteriene bør være oppfylt før rødt nivå innføres:

   1. Smittespredning i den enkelte kommune​/bydel
   2. Andre tiltak i samfunnet er forsøkt først for å redusere smitte der det er nødvendig​
   3. Sikring av at etterlevelse av gult tiltaksnivå er gjort​

Før rødt nivå innføres bør dette være gjort:​

 • Konsekvensvurdering for barn og ungdom som ikke får tilbud om tilstedeværende undervisning. Dette gjelder både utsatte/sårbare barn og ungdom, men også alle barn og ungdom.
 • Kompenserende tiltak for å ivareta barn og unge i en periode hvor de ikke får fulle dager på skolen (tilgjengelig sosiallærer, helsesykepleier, lavterskel mulighet til å kontakte lærer) og oppsøkende virksomhet mot utsatte barn og unge.
 • Tiltaket skal være tidsbegrenset (14 dager ved innføring) og skal på nytt begrunnes ved behov for forlengelse. Tiltaket skal være forholdsmessig og mest mulig målrettet.​