Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Sju av ti ønsker å vaksinere seg mot koronaviruset»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Sju av ti ønsker å vaksinere seg mot koronaviruset

Nyhet

Sju av ti ønsker å vaksinere seg mot koronaviruset

Andelen som vil vaksinere seg mot koronaviruset har økt siden forrige måling, mens 93 prosent av dem som mangler informasjon før de tar stilling til vaksinering ønsker mer informasjon om bivirkninger. Det er blant resultatene fra en undersøkelse som FHI har fått gjennomført.

Andelen som vil vaksinere seg mot koronaviruset har økt siden forrige måling, mens 93 prosent av dem som mangler informasjon før de tar stilling til vaksinering ønsker mer informasjon om bivirkninger. Det er blant resultatene fra en undersøkelse som FHI har fått gjennomført.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Se resultatene i kortform og alle resultatene nederst i artikkelen.

Folkehelseinstituttet har fått gjennomført flere tilsvarende undersøkelser siden koronaviruset ble påvist i Norge. I forrige undersøkelse svarte 63 prosent at de kunne tenke seg å vaksinere seg mot koronaviruset. En signifikant økning på 7 prosentpoeng i andelen som sier at de ønsker å vaksinere seg, er den høyeste siden målingene startet.

Deltakerne ble blant annet også spurt om hvilken informasjon de mangler for å kunne ta en avgjørelse om å vaksinere seg mot koronaviruset. På det spørsmålet svarer 93 prosent at de savner informasjon om bivirkninger, mens 65 prosent svarer at de mangler informasjon om hvordan vaksinen er testet. Bare 16 prosent svarer at de savner informasjon om hvem som prioriteres ved utdeling av vaksinen.

Nyttig i kommunikasjons- og vaksinasjonsarbeidet

– Undersøkelsene blir gjennomført for å ha mulighet til å tilpasse informasjonen og kommunikasjonstiltakene til behovet i befolkningen, sier smitteverndirektør Geir Bukholm, som leder Koronavaksinasjonsprogrammet i Folkehelseinstituttet.

Han sier at FHI gjennom denne undersøkelsen har fått viktige signaler fra dem som er usikre: de ønsker mer informasjon om vaksinene og bivirkninger.

Vi deler all informasjon vi får fra produsentene av vaksinene på våre nettsider og på flere språk, og vi følger nøye med på effekter og mulige bivirkninger som kan oppstå når stadig flere nå tar vaksinen. Foreløpig ser det ut til å ha oppstått lettere allergiske reaksjoner av den vaksinen vi nå har tatt i bruk i Norge, og vi følger nøye med på eventuell ny informasjon om bivirkninger, sier Bukholm.

Resultatene i kortform

 • 58 prosent har fått tilstrekkelig informasjon.
 • Menn er mest tilfreds med informasjonen.
 • 93 prosent savner informasjon om bivirkninger.
 • Behovet for informasjon om bivirkninger er stabilt høyt.
 • Andelen som etterlyser informasjon om testing er stabilt.
 • Det er en svak økning i andelen som savner informasjon om vaksinens beskyttelse.
 • 61 prosent opplever myndighetene som åpne.
 • 70 prosent ønsker å vaksinere seg.
 • Menn er mest positive til vaksine.
 • 79 prosent ønsker å bidra til mindre smitte i Norge.
 • 18–29-åringene er mest opptatt av å stoppe smitte.
 • De yngste er mest opptatt av å beskytte sine nærmeste.
 • Det er en svak økning i ønsket om en normal hverdag.       
 • Bivirkninger er årsak til motstand mot vaksine hos 82 prosent.
 • Bekymring for bivirkninger er som for 8 uker siden.
 • Det er få endringer i andelen som er bekymret for mangelfull testing.
 • 45 prosent oppgir mangel på informasjon som årsak til ikke å ta vaksine.
 • Informasjon om bivirkninger er viktigst for holdningsendring.
 • Informasjon om bivirkninger kan endre holdning hos 69 prosent.
 • 46 prosent kan la seg overtale hvis andre tar vaksinen først.
 • Informasjon om testing kan endre synspunkt hos 42 prosent.

Detaljerte resultater

Se de detaljerte resultatene i undersøkelsen som ble gjennomført av Mindshare Norge og Norstat for Folkehelseinstituttet:

Folkehelseinstituttets vaksine-tracker-rapport for uke 53 i 2020.pdf