Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Store variasjoner i påvist smitte blant ansatte i helse- og omsorgstjenesten i 2020»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Store variasjoner i påvist smitte blant ansatte i helse- og omsorgstjenesten i 2020

Forskningsfunn

Store variasjoner i påvist smitte blant ansatte i helse- og omsorgstjenesten i 2020

I løpet av 2020 ble over 5600 ansatte i helsetjenesten smittet av SARS-CoV-2, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Ambulansepersonell, renholdere og sykepleiere fikk hyppigst påvist smitte blant yrkesgruppene. Ansatte i sykehjem og somatiske sykehus fikk hyppigst påvist smitte i de ulike tjenestene.

I løpet av 2020 ble over 5600 ansatte i helsetjenesten smittet av SARS-CoV-2, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Ambulansepersonell, renholdere og sykepleiere fikk hyppigst påvist smitte blant yrkesgruppene. Ansatte i sykehjem og somatiske sykehus fikk hyppigst påvist smitte i de ulike tjenestene.


Covid-19-pandemien medfører et stort press på helse- og omsorgstjenestene, spesielt i tilknytning til utbrudd. Smitte blant ansatte får konsekvenser for ivaretakelse av gode helse- og omsorgstjenester til hele befolkningen.

– Først og fremst har smitte blant ansatte konsekvenser for de ansattes egen helse, men det blir også vanskelig å opprettholde tjenestene når ansatte må i isolasjon eller karantene samtidig som det gir økt risiko for smittespredning inn i tjenesten. Det sier lege Mari Molvik ved Avdeling for smittevern og beredskap.

Benyttet data fra beredskapsregister

I studien som er publisert i Tidsskriftet for Den Norske Legeforening, har forskere ved Folkehelseinstituttet brukt data fra beredskapsregisteret Beredt C19. I registeret har forskerne hatt tilgang til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret) som til vanlig forvaltes av NAV, i tillegg til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) og Nasjonal mikrobiologisk laboratoriedatabase. De har sett på fordelingen av påvist smitte etter ulike yrkesgrupper, ulike helsetjenester og noen andre faktorer.

– Vi fant at ambulansepersonell og renholdere er de yrkesgruppene som hadde høyest andel påvist smitte, og ansatte i sykehus og sykehjem var registrert med mer smitte enn ansatte i andre deler av helse- og omsorgstjenesten. Leger var testet mest, men renholdere hadde høyest andel positive tester. Leger, tannleger og psykologer ble oftest smittet på reise til utlandet, forklarer Molvik.

Figuren viser andel testede (%) for SARS-CoV-2 og insidensrate per 100.000 blant ansatte i helsetjenesten.

Figur.jpg

Kilde: Beredskapsregisteret Beredt C19, Folkehelseinstituttet. Figuren er hentet fra artikkelen «SARS-CoV-2 blant ansatte i helse- og omsorgstjenesten», publisert 9. februar 2021 i Tidsskriftet for den norske legeforening.

Uklart hvor smitten skjedde

I studien beskriver forskerne hvilke data som finnes i Beredt C19 for 2020, men resultatene i studien kan ikke brukes til å si om smitten er skjedd i forbindelse med yrkesutøvelsen eller utenfor jobb. Spørsmål om ansatte med pasientkontakt har økt risiko for smitte og hvilken risiko det utgjør å jobbe direkte med covid-19 pasienter, må besvares med andre data enn det forskerne har hatt tilgang til i BeredtC19.

– I dette forskningsarbeidet har vi satt oss godt inn i hvilket materiale vi har tilgang på. Vi konkluderte med at vi trenger mer data for å finne ut hvor mange av disse som er smittet på jobb. Denne beskrivelsen av hvilke data som er tilgjengelige danner et godt grunnlag for diskusjon i fagmiljøet, forklarer forsker Anders Skyrud Danielsen.

Påviste tilfeller blant utvalgte grupper

Tabell 1.   Antall personer og insidens av påvist SARS-CoV-2 i to perioder i 2020 blant ansatte i utvalgte yrkesgrupper i helsetjenesten i Norge 2020, ansatt i uke 9

 

 

Hele året

Mars-juli

August-desember

 

n

%

%

%

 

 

 

 

 

Totalt

382332

1,48

0,49

1,00

 

 

 

 

 

Yrkesgrupper

 

 

 

 

Ambulansepersonell

5 203

1,83

0,56

1,27

Renholdere

7 647

1,74

0,69

1,05

Sykepleiere

60 337

1,66

0,69

0,97

Helsefagarbeidere

99 222

1,58

0,49

1,08

Lege

24 290

1,56

0,64

0,92

Radiografer mv

2 971

1,51

0,74

0,77

Pleiemedarbeidere

10 1703

1,50

0,35

1,15

Bioingeniører

5 258

1,39

0,38

1,01

Vernepleiere

15 993

1,29

0,41

0,88

Jordmødre

2 827

1,20

0,53

0,67

Tannleger

2 941

1,19

0,61

0,58

Spesialsykepleier

30 146

1,08

0,45

0,63

Ergoterapeuter

2 580

1,01

0,39

0,62

Fysioterapeuter

5 709

0,95

0,37

0,58

Psykologer

4 900

0,80

0,35

0,45

Andre helsearbeidere

10 605

1,30

0,36

0,94

Kilde: Beredskapsregisteret Beredt C19, Folkehelseinstituttet.