Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Covid-19 i skoler og barnehager i desember 2020»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Covid-19 i skoler og barnehager i desember 2020

Nyhet

Covid-19 i skoler og barnehager i desember 2020

Folkehelseinstituttet har oppdatert oversikten over antall skoler og barnehager der tilfeller av covid-19 har ført til karantene av elever/barn og ansatte. Etter smittetoppen i november 2020, gikk forekomsten av sykdom blant barn og ungdom ned i desember, og det var færre tilfeller i skoler og barnehager.

Folkehelseinstituttet har oppdatert oversikten over antall skoler og barnehager der tilfeller av covid-19 har ført til karantene av elever/barn og ansatte. Etter smittetoppen i november 2020, gikk forekomsten av sykdom blant barn og ungdom ned i desember, og det var færre tilfeller i skoler og barnehager.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

I desember 2020 hadde få skoler og barnehager utbrudd med flere enn 10 elever eller ansatte.

– Disse tallene viser fortsatt at små utbrudd er vanligst, men det skal bare ett tilfelle til før mange barn, elever eller ansatte kan bli omfattet av karantene, sier overlege ved Folkehelseinstituttet Margrethe Greve-Isdahl.

Tre fulle skoleuker

I desember var det tre fulle skoleuker før juleferien startet de fleste steder i landet. Barnehagene hadde vanlig drift frem til jul (3 ½ uker), og noen få også i romjulen.

Ettersom utbrudd ofte utvikler seg over litt tid, har FHI ventet med å publisere tall fra desember inntil dataene var kvalitetssikret.

I den sammenheng har Folkehelseinstituttet også oppdatert tallene for november 2020 som har vært publisert tidligere, (se tabell nedenfor).

– Den nedadgående trenden ser ut til å fortsette i januar, men dataene er ennå ikke fullstendige og vil bli presentert senere, sier Greve-Isdahl.

Hovedfunn for desember

  • Skoler: I 197 av totalt 3212 skoler (6 %) ble det påvist ett eller flere tilfeller som førte til at elever og ansatte måtte i karantene. På omtrent halvparten av skolene med tilfeller (49 %) omfattet utbruddet færre enn tre elever.
  • Det var en nedgang i antall skoler med større utbrudd sammenlignet med november. I november hadde 31 skoler utbrudd med mer enn 10 tilfeller (1 % av landets skoler). Til sammenligning var det i desember 12 skoler med 10 eller flere tilfeller (0,4 % av landets skoler).
  • Barnehager: Totalt i desember fikk 74 av 5739 barnehager (1,3%) påvist ett eller flere tilfeller som førte til at barn og ansatte måtte i karantene. Tre barnehager hadde utbrudd med mer enn 10 tilfeller blant barn og ansatte (0,05 %).

Tabell: Tilfeller i skoler og barnehager som har ført til tiltak, der en person må ha vært på skole eller i barnehage i smitteførende periode. Tallene gjelder for november og desember 2020.

Tabell.jpg

Kilde: Nasjonalt smittesporingsteam, Folkehelseinstituttet

Nedgang i covid-19 forekomst med åpne skoler

Det har også vært en nedgang i forekomst av covid-19 blant barn og ungdom fra smittetoppen i begynnelsen av november 2020 (uke 44). Det ble innført rødt nivå i videregående skoler i områder med høyt smittenivå i aktuelle aldersgrupper i slutten av uke 44. Dette gjaldt først og fremst Oslo og Bergen og omkringliggende kommuner.  I noen av kommunene ble det også innført rødt nivå for ungdomsskoler i uke 45.

Dette er den viktigste observasjonen fra høsten og vinteren så langt, ifølge Greve-Isdahl:

 – Det er mulig å få ned smittetallene i disse aldersgruppene med åpne skoler på rødt nivå. Det betyr at trafikklysmodellen fungerer etter intensjonen, sier Greve-Isdahl.

Figur: Covid-19-tilfeller per 100.000 personer/uke i ulike aldersgrupper. Fargene indikerer lavt nivå (grønt) via gult til rødt (høyt smittenivå).

Figur bilde.png

Kilde: MSIS

Skolene hadde juleferie i uke 52 og 53. Den økte forekomsten som observeres for ungdom i uke 1/2021 tyder på at samvær gjennom ferien har ført til flere tilfeller i aldersgruppene, mens vi observerte en nedgang i antall tilfeller fra uke 1 etter at elevene returnerte til skolene. Mange av de eldste elevene hadde fortsatt undervisning på rødt nivå. I tillegg var det strenge tiltak i samfunnet for øvrig.

– Vi ser at smittenivået i samfunnet betyr mest for smitte i skoler og barnehager. Har vi kontroll på smitten i samfunnet, får vi også færre utbrudd og tilfeller i skoler og barnehager. Da er det mulig å få ned smitte også blant ungdom med åpne skoler, sier hun.

Nye virusvarianter

Noen nye virusvarianter later til å være mer smittsomme. Den engelske virusvarianten er også påvist i Norge, og har de siste ukene ført til strenge tiltak i noen østlandskommuner. Nye beregninger fra de engelske helsemyndighetene Public Health England viser at den engelske virusvarianten er mer smittsom i alle aldersgrupper, men at aldersfordelingen tilsvarer det man kjenner fra tidligere varianter.

– Tidlige rapporter reiste spørsmål om barn og unge hadde en større rolle i spredningen av den engelske virusvarianten, men nyere data viser at den er om lag halvparten så smittsom i aldersgruppen under 10 år sammenlignet med voksne. Ungdom smitter i større grad enn barn, men i mindre grad enn voksne, sier Greve-Isdahl.

Bør gå gjennom rutiner og ha beredskapsplaner

Foreløpig er det ikke grunn til å endre smittevernrådene for skoler og barnehager etter påvisningen av den engelske varianten, men skoler og barnehager bør gå gjennom rutiner og ha beredskapsplanene klare i tilfelle det er behov for endringer i tiltaksnivå.

Folkehelseinstituttet har gitt råd om bruk av munnbind for ansatte i skoler og barnehager i kommuner som omfattes av tiltak på grunn av den engelske virusvarianten – i situasjoner der det ikke er mulig å holde avstand til kolleger.

Folkehelseinstituttet følger nøye med på ny informasjon som kommer på området.