Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Få tilfeller av koronavirus er påvist hos vaksinerte personer»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Få tilfeller av koronavirus er påvist hos vaksinerte personer

Nyhet

Få tilfeller av koronavirus er påvist hos vaksinerte personer

Det er oppdaget få tilfeller av påvist smitte etter vaksinasjon mot koronavirus. Det viser tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) og meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Totalt er 296 141 personer vaksinert med to doser koronavaksine per 12. april, og av disse har 199 personer (0.07%) fått påvist koronavirus. Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som holder oversikt over vaksinerte som likevel får påvist viruset i Norge.

Det er oppdaget få tilfeller av påvist smitte etter vaksinasjon mot koronavirus. Det viser tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) og meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Totalt er 296 141 personer vaksinert med to doser koronavaksine per 12. april, og av disse har 199 personer (0.07%) fått påvist koronavirus. Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som holder oversikt over vaksinerte som likevel får påvist viruset i Norge.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Koronavaksinene gir den vaksinerte god beskyttelse mot alvorlig sykdom. Full beskyttelse oppnås 1-2 uker etter siste vaksinedose. Grad av beskyttelse kan variere mellom de ulike vaksinene, og personer kan ha ulik immunrespons på samme vaksine, avhengig av alder og helsetilstand.

– Vaksiner gir aldri 100 % beskyttelse mot smitte eller sykdommen det vaksineres mot. Det betyr at selv om en person er fullvaksinert mot koronavirus, kan koronaviruset (SARS-CoV-2) påvises, forklarer avdelingsdirektør Karianne Johansen ved FHIs smittevernregistre.

De fleste vaksinerte personene som smittes av koronaviruset, får kun mildere symptomer av kortere varighet enn hos uvaksinerte. Kun noen få personer utvikler symptomer på covid-19-sykdom.

– Alvorlig sykdom er sjelden, men når det forekommer, er det viktig å gjøre nærmere undersøkelser for å forstå hva som kan ha vært årsaken, sier Johansen.

Forekomst av påvist koronavirus hos fullvaksinerte personer kan oppdages ved å koble opplysninger om koronavaksinasjon i SYSVAK med positive covid-19-prøvesvar som meldes til MSIS. Positive tilfeller hos fullvaksinerte følges videre opp ved å hente inn opplysninger om eventuelle mutasjoner på prøvene i samarbeid med referanselaboratoriet ved FHI.

Per 12. april 2021 er det satt mer én million doser av de ulike koronavaksinene, fordelingen vises i tabell 1 nedenfor.

Figur 1 og 2 presenterer andel påvist SARS-CoV-2 siden starten av vaksinasjonsprogrammet hos vaksinerte personer etter henholdsvis én og to doser av de ulike koronavaksinene. Ettersom beskyttelse fra vaksinen ikke kan forventes før noen dager, er tallene fordelt på antall dager som har passert mellom vaksinasjon for de ulike dosene og påvist smitte. Det antas at god effekt oppnås 14 dager etter første dose med mRNA-vaksine, og 21 dager etter første dose med Vaxzevria (AstraZeneca).

Figur 3 og 4 presenterer antall påviste SARS-CoV-2 etter henholdsvis én og to doser fordelt på alder og kjønn for koronavaksinene sammenlagt. Forskjeller i alder og kjønn kan skyldes ulik fordeling av vaksiner og ulik testaktivitet i gruppene. Til nå har eldre og helsepersonell blitt prioritert for vaksinasjon i Norge. Helsepersonell er også utsatt for høyere smitterisiko enn øvrig befolkning, og har dessuten høyere testaktivitet.

Tallene som presenteres er kumulative, og tar ikke høyde for smittetrykk i ulike regioner. Tall presenteres derfor ikke fordelt på geografi. Koronavaksinen fra Moderna er kun utlevert til Oslo og Viken, der det har vært et vedvarende høyt smittetrykk over tid.

Skal påvist SARS-CoV-2-infeksjon hos fullvaksinerte meldes som bivirkning?

Dersom en person blir alvorlig syk med covid-19 1-2 uker etter fullført vaksinasjon regnes dette som en mulig vaksinesvikt.

Tilfeller av alvorlig eller kritisk sykdomsforløp (covid-19 - symptom og sykdom) hos personer som er fullvaksinert skal meldes som mistenkt bivirkning via melde.no.

Tabell 1. Antall vaksinedoser satt som 1. og 2. dose av de ulike koronavaksinene frem til 12. april 2021

Antall personer vaksinert*

Comirnaty

Moderna

AstraZeneca

Totalt

1. dose

660 554

72 805

134 777

868 136

2. dose

275 350

20 791

-

296 141

Figur 1. Andel påviste SARS-CoV-2 etter 1. dose fordelt på preparat og antall dager mellom vaksinasjon og påvist smitte (rapportert til og med uke 2021-14)

figur 1.png

 

Figur 2. Andel påviste SARS-CoV-2 etter 2. dose fordelt på preparat og antall dager mellom vaksinasjon og påvist smitte (rapportert til og med uke 2021-14)

figur 2.png

 

Figur 3. Antall påviste SARS-CoV-2 fordelt på alder og kjønn fra og med 14 dager etter første dose (rapportert til og med uke 2021-14)

figur 3.png

 

Figur 4. Antall påviste SARS-CoV-2 fordelt på alder og kjønn fra og med 7 dager etter andre dose (rapportert til og med uke 2021-14)

figur 4.png