Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Lite koronasmitte i barnehage og skole»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Lite koronasmitte i barnehage og skole

Nyhet

Lite koronasmitte i barnehage og skole

Tall fra Nasjonalt smittesporingsteam ved Folkehelseinstituttet viser at det er få smittetilfeller med korona i barnehager og på skoler i Norge. Funnene er i tråd med erfaringer fra andre land.

Tall fra Nasjonalt smittesporingsteam ved Folkehelseinstituttet viser at det er få smittetilfeller med korona i barnehager og på skoler i Norge. Funnene er i tråd med erfaringer fra andre land.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

– Dette samsvarer godt med den samlede kunnskapen vi har om covid-19 og barn, og tall som er rapportert fra andre land, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet.

Hun mener oppmerksomheten som ofte følger når barn og unge settes i karantene, kan være med å gi et feilaktig inntrykk av stor smittespredning i barnehager og skoler.

Oppsummeringen vår viser derimot at dette ikke er tilfelle og at smitteverntiltakene på gult nivå fungerer, sier Greve-Isdahl.

Fordeling av meldte tilfeller

Nasjonalt smittesporingsteam har i samarbeid med Utdanningsdirektoratet samlet tilgjengelig informasjon om tilfeller i barnehager og skoler, basert på rapporterte tilfeller, innmeldinger fra Fylkesembetene og medieoppslag.  Som oftest rapporteres det om smitte som kommer utenfra inn i barnehager og skoler, og ikke om smitte mellom barn og elever. Vanligste smittevei til barn og elever er fra voksne i husstanden, eller andre voksne nærkontakter. Smitte mellom ansatte er også vanligere enn smitte mellom barn og elever.

I perioden fra 1.juni 2020 til 1.oktober 2020 er det registrert følgende:

 

Totalt antall skoler i Norge*

Totalt antall barnehager/skoler med observerte/meldte tilfeller

Antall barnehager/skoler med mer enn 3 tilfeller blant barn/elever

Antall barnehager/skoler med mer enn 5 tilfeller totalt blant barn/elever og ansatte

Barnehager

5730

24

0

0

Barneskoler

2799

36

4

4

Ungdomsskoler

21

3

1

Videregående skoler

413

15

6

4

*Tall fra 2019

– Det meldes oftest om enkelttilfeller av smitte hos barn og unge, og oppsummeringen her viser at det sjelden dreier seg om større utbrudd. Rapporterte tilfeller av covid-19 i barnehager eller skoler er ikke det samme som at det er utbrudd av covid-19 der. Begrepet «utbrudd» bør bare brukes når det er sannsynlig at smittespredning har skjedd i barnehagen eller på skolen, påpeker Greve-Isdahl.

De to episodene med flest smittede tilknyttet skoler er:

  • Sagdalen skole på Lillestrøm i juni: Ni ansatte og 15 elever ble smittet. Ved nærmere undersøkelser av dette utbruddet viste det seg at det antagelig var to eller tre ulike virusintroduksjoner (altså flere smittekilder) på skolen samtidig, noe som kan reflektere smittespredningen i lokalsamfunnet på samme tidspunkt.
  • NTG på Lillehammer i august: Utbruddet omfattet én ansatt og 24 elever. Elevene bodde på et internat tilknyttet skolen. Utbruddet kan ikke knyttes til undervisning på skolen, da det oppstod før skolestart.
  • Det er spesielt betryggende å se at det også er lite smitte i videregående skoler, når smitteverntiltakene er på gult nivå. Det tyder på at tiltakene er gode nok også for denne aldersgruppen, både i Oslo og andre områder med mye smitte. Det er dermed per dags dato ikke grunnlag for å øke tiltaksnivået, påpeker Greve-Isdahl.

Kan komme nye anbefalinger

Folkehelseinstituttet har vært i dialog med mange av kommunene som har påviste tilfeller i tilknytning til barnehager og skoler. Det kan ofte være vanskelig å definere nærkontakter og hvem som må i karantene. Samtidig er det viktig å gjøre gode kartlegginger slik at det i minst mulig grad går utover barnehage- og skoletilbudet til barn og unge.  

– Det er svært sjelden at barn og unge blir alvorlig syke av covid-19-infeksjon. Når vi nå ser at det er lite smitte i barnehager og på skoler, kan det være grunn til å revurdere anbefalingene for karantene i denne aldersgruppen slik at tiltakene står i forhold til risiko for smitte og alvorlig sykdom. Vi avventer imidlertid resultater fra Korona-barn-studien før vi eventuelt foreslår endringer, sier Greve-Isdahl.

I Korona barn-studien blir barn med påvist smitte og deres nærkontakter fulgt opp. Dette vil gi mer svar på barns rolle i smittespredning av covid-19 i barnehager og skoler. Nå vil også smittetilfeller blant ungdomsskoleelever kunne inkluderes.

– Foreløpige data samsvarer med vurderingen om at barn spiller en begrenset rolle i smittespredning. Korona barn-studien fortsetter og vi håper på et like godt samarbeid med kommune- og bydelsleger i Oslo og Viken som vi har hatt hittil, sier prosjektleder for studien Brita Askeland Winje.

WHO ga i september ut nye retningslinjer for smittevern i skoler. Disse peker på at tiltak i skolene skal være mest mulig målrettet og på lavest mulig nivå, slik at flest barn og unge kan ha en normal skolehverdag.