Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Avstanden mellom oss har blitt mindre (arkivert)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Avstanden mellom oss har blitt mindre (arkivert)

Nyhet

Avstanden mellom oss har blitt mindre (arkivert)

Stadig flere av oss er nær andre personer, og skiftet skjedde spesielt rundt 10. mai. Det viser foreløpige tall fra Smittestopp om hvordan folk beveger seg i forhold til hverandre. Etter varsel om forbud mot å behandle personopplysninger i Smittestopp fra Datatilsynet, vil FHI slette alle data fra appen og inntil videre stoppe all innsamling av data.

Stadig flere av oss er nær andre personer, og skiftet skjedde spesielt rundt 10. mai. Det viser foreløpige tall fra Smittestopp om hvordan folk beveger seg i forhold til hverandre. Etter varsel om forbud mot å behandle personopplysninger i Smittestopp fra Datatilsynet, vil FHI slette alle data fra appen og inntil videre stoppe all innsamling av data.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Formålet med Smittestopp-appen er å varsle om du har vært i nærheten av personer med koronavirus, og i tillegg gi data til analyse av hvordan smitteverntiltakene fungerer.

Appen kan blant annet brukes til å studere bevegelses- og kontaktmønsteret. Nå er de første tallene fra analysene klare. De viser at vi siden midten av mai har hatt stadig mer «nær nærkontakt» innenfor 2-metersgrensen.

Nære og langvarige kontakter øker

– Kanskje litt overraskende ser vi at det er de nære og mer langvarige kontaktene som har hatt den største prosentvise økningen. Vi har ingen fullgod forklaring på det. En mulighet kan være at vi holder fast ved å unngå kontakt i det offentlige rom, men i større grad har begynt å omgås venner, slekt og kollegaer som i normale tider. Men disse tallene er rykende ferske og ikke godt nok validert, så vi skal være veldig forsiktige med å trekke bastante konklusjoner, sier teamleder for analysedelen i appen og seniorforsker Kåre Bævre.

Skoleåpning og finvær

Tallene baserer seg på Bluetooth-kontakter, altså personer som har vært i nærheten av hverandre målt gjennom Bluetooth-kontakt på telefonene. 

Graf nærkontakter
Antall nærkontakter: Tallet på y-aksen er definert til 1 den 17. april. Ved nivå 2 er antall nærkontakter dobbelt så høyt som det var 17. april og så videre. Oransje linje viser at vi hadde flere nærkontakter etter midten av mai, og at antall kontakter som var nærmere enn 2 meter økte betydelig..

– Mens vi fra andre anonyme mobilitetsdata ser at aktiviteten hos folk tok seg opp allerede rundt påsketider, og stadig flere var på farten, kan vi fra Smittestopp se mer detaljert på om folk også har vært i nærkontakt med hverandre. Her skjedde det en rask og betydelig økning rundt 10. mai, sier teamleder for analysedelen i appen og seniorforsker Kåre Bævre.

Det kan ha flere årsaker. Skolene åpnet for alle elever 11. mai, samtidig med en finværsperiode som kan ha ført til at mange var ute.

Mobilitetsdata sammenliknet med smittestopp, graf
Anonyme mobilitetsdata sammenlignet med Smittestopp: Grafen tar utgangspunkt i bevegelsesdata i uke 10, som var uka før de omfattende tiltakene ble satt i verk 12. mars, og viser prosentvis forandring fra gjennomsnittlige bevegelsesdata uke 10 opp mot ukene etterpå..

Det har tatt tid å utvikle prosedyrer for å hente ut anonym statistikk fra den meget store og komplekse datamengden som samles i den lukkede databasen. Mer detaljerte og andre typer data vil komme etter hvert.

Varsling

FHI arbeider også med varslingsfunksjonen i Smittestopp-appen. Smitten er nå så lav i samfunnet at det er vanskelig å validere at den varsler de riktige personene, ikke for mange og ikke for få.

Når appen er blitt ytterligere testet, blir det mulig å varsle brukere i alle landets kommuner.