Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Grenseåpning i forbindelse med Covid-19 (arkivert)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Grenseåpning i forbindelse med Covid-19 (arkivert)

Nyhet

Grenseåpning i forbindelse med Covid-19 (arkivert)

Regjeringen har vedtatt hvilke land som unntas for innreisekarantene ved innreise til Norge, fra 15. juli.

Regjeringen har vedtatt hvilke land som unntas for innreisekarantene ved innreise til Norge, fra 15. juli.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Regjeringen  har besluttet å justere kriteriene for innreiserestriksjoner for Norden, og å fjerne krav om innreisekarantene for land i EU/EØS/ Schengen-området som tilfredsstiller et felles sett kriterier.

Grenseåpning for regioner og land i Europa

  • For Norden opprettholdes innreisekarantene for alle regioner i Sverige, utenom Kronoberg, Blekinge og Skåne. Unntak fra innreisekarantene opprettholdes for innreisende fra alle regioner i Danmark, Finland, Island, Færøyene, Grønland og Åland.
  • En rekke land i EU/EØS/Schengen-området unntas fra innreisekarantene. Land der det fortsatt vil være innreisekarantene til Norge, er Bulgaria, Kroatia, Ungarn, Luxembourg, Portugal og Romania.

Grønn farge betyr ikke at det er trygt å reise

Landene som er markert med grønt er land som tilfredsstiller kriterier for å unntas karanteneplikten. For reisende fra land som er markert med rødt er det fortsatt 10 dagers karantene som gjelder ved innreise til Norge.

‒ Åpning av grensene vil medføre en økt risiko for import av smitte til Norge, og dermed risiko for spredning innad i Norge. Reise ut av landet vil også medføre økt risiko for smitte til de reisende. Jo større forskjellen i smittepress mellom Norge og avreiselandet eller oppholdslandet er, jo større risiko vil det være for at reisende er smittet, sier fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet.

Han påpeker at når et land er markert med grønt betyr dette ikke at vi oppfordrer nordmenn til å reise dit. Spesielt varsomme bør personer i risikogruppene være. Disse er mer utsatt for alvorlig sykdom hvis de blir smittet med koronavirus.

‒ Dersom du reiser til et land med grønn farge på kartet er det viktig at du følger med på helsemyndighetenes råd i det landet du har reist til. Spesielt er dette aktuelt dersom det registreres lokale utbrudd som får konsekvenser for området du er i, understreker Forland.

Kriterier for EU/EØS/Schengen-land og justerte krav for land i Norden

Kriterier som blir lagt til grunn for vurdering av alle land i Schengen- og EØS er:

  • færre enn 20 bekreftede smittede per 100 000 innebygger siste to uker (14-dagers insidens), og
  • færre enn 5prosent positive prøver i snitt per uke siste to uker

I tillegg gjøres en helhetsvurdering av landene, basert på trender i smittetallene, og annen relevant informasjon.

For enkelte land som er merket med rødt, er årsaken at det ikke har vært mulig å skaffe til veie tilstrekkelig data for å vurdere smittesituasjonen i landet.

Det gjøres vurderinger på landnivå. Det kan imidlertid gjøres vurderinger på regionnivå når det er mulig for helsemyndighetene å gjøre gode og helhetlige smittevernfaglige vurderinger om smittepresset i enkeltregioner. Nå gjelder dette kun for land i Norden.

Det blir gjort fortløpende vurderinger av situasjonen i landene som er omfattet av regjeringens beslutninger minst hver 14. dag. Dette oppdateres på nettsidene.