Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Status koronasmitte onsdag 1. april 2020 (Arkivert)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Status koronasmitte onsdag 1. april 2020 (Arkivert)

Nyhet

Status koronasmitte onsdag 1. april 2020 (Arkivert)

Totalt 4 655 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

Totalt 4 655 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Dette er en daglig rapport fra Folkehelseinstituttet om Koronavirussituasjonen (covid-19) i Norge inkludert en oppdatering fra Norden og resten av verden.

Dagsrapporten gir et situasjonsbilde basert på data fra meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS), mikrobiologiske laboratorier, Norsk intensivregister og Sykdomspulsen.

Rapporten er generert 1.04.2020. Tallene er midlertidige og kan bli endret.

Smittede i Norge i forhold til fødeland

Dagens rapport inneholder også informasjon om fødeland. Fødeland er kjent for 4539 personer. Av disse er det 829 personer som er født utenfor Norge (18 prosent av de med kjent fødeland). Det er flest personer med fødeland Somalia (201), deretter Sverige (45), Pakistan (41), Irak (37), Iran (36), Filippinene (31) og Danmark (30).

Fordeling av meldte tilfeller med covid-19 på kjønn, alder, smittested og fødeland er i stor grad et utrykk for hvor mange og hvem man tester. Folkehelseinstituttet kjenner ikke den reelle forekomsten av covid-19 i befolkningen, og heller ikke i innvandrerbefolkningen. Folkehelseinstituttet har ikke informasjon om årsak til testing. 

For å nå ut til personer i Norge med innvandrerbakgrunn er det laget informasjonsbrosjyrer på 42 språk, og videoer på 16 språk. I tillegg har en rekke kommuner igangsatt flere tiltak for å nå ut til befolkningen.

FHI ser at både brosjyrer og videoene brukes av mange. Flere tusen har lastet ned informasjonsmateriell og delt det videre.

- Så langt ser vi ingen generell overrepresentasjon blant utenlandsfødte. Når vi analyserer data etter kjønn, alder, smittested og fødeland, ser vi i midlertid at det er noen grupper som kan være mer utsatt deriblant innbyggere født i Somalia. For å nå denne gruppen i enda større grad iverksetter vi nå et tiltak gjennom sosiale medier på somalisk. Vi jobber kontinuerlig med å nå ut med viktig informasjon til alle grupper i befolkningen, sier Line Vold.

Hovedpunkter fra rapporten

 • Det er nå meldt om 4 655 personer med påvist covid-19 til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Oppdatert kl 24.00 den 31.03.2020.
 • Det er totalt 32 dødsfall varslet til FHI (per 1.04.2020 kl. 08.00). Gjennomsnittsalderen for de døde er 84 år (fra 62 til 95 år).
 • Totalt 94 265 personer er rapportert testet for covid-19, pr. 31.03.2020 kl. 15.00. Om lag 4,8 prosent av de som er testet er smittet med koronavirus gjennom utbruddet så langt. Gjennomsnittsalder for de smittede er 48 år, 51 prosent er menn.
 • Det er totalt 168 personer med bekreftet SARS-CoV-2 som har vært innlagt i intensivenhet*, av disse er 107 er fortsatt innlagt. Gjennomsnittsalderen for de 168 som har vært eller er innlagt på intensivenhet er 60 år og 76 prosent er menn (Norsk intensivregister per 01.04.2020 kl. 08.00).

Aldersfordelingen er:

 • 0-30 år: 4 personer
 • 30-39 år; 7 personer
 • 40-49 år: 26 personer
 • 50-59 år: 36 personer
 • 60-69 år: 53 personer
 • 70-79 år: 34 personer
 • 80 år eller eldre: 8 personer

*Tall fra Norsk intensivregister over intensivinnleggelser og tall fra Helsedirektoratet over sykehusinnleggelser samles inn på ulike måter, og er derfor ikke direkte sammenlignbare.

Se hele rapporten for flere tall og grafer: Dags- og ukerapporter om covid-19

Oppdateringer i veilederen om koronavirus

Se oversikt over De siste oppdateringene.