Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Nasjonal laboratoriedatabase for covid-19 på plass (arkivert)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nasjonal laboratoriedatabase for covid-19 på plass (arkivert)

Nyhet

Nasjonal laboratoriedatabase for covid-19 på plass (arkivert)

Folkehelseinstituttet og laboratoriene i Norge har på rekordtid etablert en laboratoriedatabase for prøvesvarene på covid-19. Laboratoriene slipper heretter å sende daglige rapporter på e-post.

Folkehelseinstituttet og laboratoriene i Norge har på rekordtid etablert en laboratoriedatabase for prøvesvarene på covid-19. Laboratoriene slipper heretter å sende daglige rapporter på e-post.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseinstituttet (FHI) og laboratoriene i Norge har fra 11. mars–24. april klart å etablere en laboratoriedatabase med elektronisk overføring av alle prøvesvarene på Covid-19 i Norge, med analyse og rapportering av smittetilfeller.

Alle prøvesvar på covid-19 går nå direkte fra laboratoriene til en database i Folkehelseinstituttet. Dette arbeidet var i en tidlig oppstartsfase før koronapandemien kom.

– En slik laboratoriedatabase har vi ønsket oss og jobbet for i årevis. Koronakrisen satte fart på prosessen og nå er den her, sier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet

Sparer tid

Fredag 24. april gikk Folkehelseinstituttet over til å bruke ny nasjonal laboratoriedatabase for å holde oversikt over laboratorieanalyser gjort for covid-19. Tidligere har laboratorier sendt rapporter på e-post med analysesvar for covid-19 daglig til referanselaboratoriet ved Folkehelseinstituttet. Dette har vært tidkrevende og arbeidskrevende både for laboratoriene og for instituttet.

Nå går elektroniske prøvesvar fra laboratoriene direkte inn til nasjonal laboratoriedatabase hos FHI. Innrapportering av covid-19 analysesvar via e-post til referanselaboratoriet er derfor nå opphørt.

Foreløpig gjelder dette kun covid-19-rapportering. Rapportering i forbindelse med influensaovervåkingen fortsetter på vanlig måte.

– Laboratoriene har trofast, helt siden starten av utbruddet, rapportert sine analysesvar daglig til referanselaboratoriet ved FHI. Uten disse rapportene ville vi ikke kunne hatt et så godt overblikk over utbruddet som vi faktisk har hatt. Det er vi svært takknemlige for, sier Karoline Bragstad, fungerende seksjonsleder for FHIs seksjon for influensa.

Takker alle involverte

Folkehelseinstituttet takker laboratoriene, referansegruppen og prosjektgruppen for at det lot seg gjøre på så kort tid å etablere denne databasen.

– Laboratoriene har gjort en fantastisk innsats med å rapportere til Folkehelseinstituttet daglig, og for så raskt å ha vært med på utvikle laboratoriedatabasen. Uten disse rapportene ville vi ikke kunne hatt et så godt overblikk over utbruddet som vi faktisk har hatt, sier Karianne Johansen, avdelingsdirektør for FHIs smittevernregistre.

Hun retter også en stor takk til den interne prosjektgruppen som har stått på dag og natt for å få dette til.

–  Vi har også fått gode innspill fra vår eksterne referansegruppe, og vi gleder oss til å videreutvikle samarbeidet med alle sammen, sier Johansen.

En milepæl

Å kunne bruke nasjonal laboratoriedatabase til å få oversikt over analysesvar på covid-19 er første steg på veien til en mer komplett laboratoriedatabase, der laboratoriene kan rapportere elektronisk også når det gjelder analysesvar på flere andre infeksjonssykdommer.

– Dette er en viktig milepæl på veien til en nasjonal laboratoriedatabase som også inkluderer andre infeksjonssykdommer, avslutter Johansen.

Graf2.png

Grafen viser antall personer testet for covid-19 etter dato prøven ble tatt, samt antall og andel positive personer. Det kan ta noen dager fra personen er testet og til prøvesvar foreligger, derfor vil særlig tallene fra de siste dagene være små og usikre og må tolkes med varsomhet. Kilde: Folkehelseinstituttet