Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Smittefarlig avfall»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Smittefarlig avfall

Artikkel i nettpublikasjon

Smittefarlig avfall fra helsetjenesten

I forbindelse med håndtering av pasienter med covid-19 genereres det mye avfall. I helsetjenesten er det generelle krav i forskrift for avfallshåndtering, som gjengis nedenfor. Videre gis noen spesifikke råd for håndtering av avfall ved covid-19.

I forbindelse med håndtering av pasienter med covid-19 genereres det mye avfall. I helsetjenesten er det generelle krav i forskrift for avfallshåndtering, som gjengis nedenfor. Videre gis noen spesifikke råd for håndtering av avfall ved covid-19.


Innhold på denne siden

Håndtering av smittefarlig avfall reguleres i hovedsak i forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv. 

Smittefarlig avfall omfatter avfall fra yrkesutøvelse, inkludert avfall fra undervisning, forskning og diagnostikk. Det omfatter også smittefarlig avfall som oppstår når helsetjenesten foregår hjemme hos pasienten, for eksempel i hjemmesykepleien. Alt personell i helsetjenesten omfattes av forskriften.

Hver virksomhet som defineres som helsetjeneste bør ha kjennskap til gjeldende lovverk og skal ha etablert systemer for håndtering av alt avfall, inkludert smittefarlig avfall. 

Håndtering av avfall fra helsetjenesten skal sikre helse, miljø og sikkerhet og være en integrert del av internkontroll i helseinstitusjonen, inkludert infeksjonskontrollprogrammet.  Helseinstitusjoner som omfattes av forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten, skal ha skriftlige rutiner for håndtering av avfall og intern transport av smittefarlig materiale som en del av sitt infeksjonskontrollprogram. 

Ledelsen skal legge til rette for systematisk styring av avfallshåndteringen inkludert:

Definisjon av smittefarlig avfall

Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv definerer smittefarlig avfall på følgende måte:

  • Avfall som er direkte forurenset med sekret, puss o.l. fra pasienter med alvorlige infeksjoner (for eksempel brukte bandasjer, drensmateriell, hansker, munnbind, bleier og liknende). 
  • Stikkende/skjærende avfall, for eksempel brukte kanyler, brukte skalpellblader, brukte sakser og pinsetter, reagensrør med blod, puss eller vevsrester.
  • Vevsbiter, organer, blod og blodprodukter (inkludert serum, plasma og andre komponenter fra blod), samt blodige bandasjer.
  • Avfall fra luftsmitteisolater.

En vanlig tolkning av «direkte forurenset» er at produktet skal være så fuktig av smitteførende materiale at bandasje, bleie eller lignende ikke klarer å absorbere væsken (produktet er «dryppende vått»).

Håndtering av smittefarlig avfall i kommunehelsetjenesten ved kjent eller sannsynlig smitte med covid -19

Smittefarlig avfall fra spesialisthelsetjenesten skal følge lokale rutiner i henhold til gjeldende infeksjonskontrollprogram.

Smittefarlig av fall ved covid-19 kan håndteres etter vanlige rutiner for håndtering av smittefarlig avfall. Ulike kommuner har noe ulik praksis.
 Eksempel på vanlig praksis:

  • Avfall som ikke er tilsølt med kroppsvæsker kastes i pose som knytes godt igjen og kastets som restavfall (eksempelvis smittefrakker og annet utstyr som ikke er tilsølt).
  • Avfall som er tilgriset med kroppsvæsker, men ikke «dryppende vått», kastets i dobbel pose som knytes godt igjen og kastets som restavfall (eksempelvis papir med luftveissekret og hansker hvor det har kommet luftveissekret).
  • Avfall som er dryppende vått med luftveissekret kastes som smitteavfall. 

Håndtering av smittefarlig avfall i spesialisthelsetjenesten ved kjent eller sannsynlig smitte med covid -19

Smittefarlig avfall fra spesialisthelsetjenesten skal følge lokale rutiner i henhold til gjeldende infeksjonskontrollprogram.

 

Historikk

28.09.2021: Arkivert.

23.4.2020: Første mellomtittel endret (dyrehelsetjeneste strøket) og "kommunehelsetjenesten fjrnet fra hovedtittelenKort avsnitt om spesialisthelsetjenesten lagt til til slutt i artikkelen.

22.4.2020: Teksten er kortet ned og oppdatert.

13.4.2020: I avsnitt om avfallshåndtgering utenfor helsetjenesten: Lagt til "sannsynlig i siste setning: "...med sannsynslig eller påvist covid-19".

05.04.2020
Presisering om smittefarlig avfall "kastes som smittefarlig avfall"