Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport uke 35 og 36»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport uke 35 og 36

Nyhet

Ukerapport for uke 35 og 36

Smittespredningen for covid-19 har vært nedadgående over tid. De fleste delene av overvåkingen viser en stabil eller fortsatt nedadgående trend.

Smittespredningen for covid-19 har vært nedadgående over tid. De fleste delene av overvåkingen viser en stabil eller fortsatt nedadgående trend.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Pandemien er i en rolig fase. Fra og med uke 23 publiserer Folkehelseinstituttet hver andre uke en samlet rapport for covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner.

Folkehelseinstituttet har valgt å ta ned detaljeringsgraden i ukerapporten i den fasen vi er i nå og beholdt de viktigste indikatorene vi bruker for å følge med på utviklingen som blant annet er innlagte i sykehus med covid-19 som hovedårsak, dødsfall, totaldødelighet, overvåkning av vaksinasjon med mer, men følger situasjonen nøye, og vil ved behov inkludere flere framstillinger i ukerapporten.

Rapporten er mindre omfattende enn tidligere og består nå av utvalgte tabeller og figurer over de viktigste indikatorene for å følge epidemien i Norge. Du finner daglige tall over både antall meldte tilfeller, antall innlagte med mer på Statistikk om koronavirus og covid-19

Du finner oversikt over antall vaksinerte, også fordelt på alder og bosted, på Koronavaksinasjon - statistikk

Sammendrag uke 35 og 36 

Vurdering

 • Smittespredningen for covid-19 har vært nedadgående over tid. De fleste delene av overvåkingen viser en stabil eller fortsatt nedadgående trend.
 • Siste to uker har det vært en betydelig økning av enkelte andre forkjølelsesvirus.
 • Situasjonen er uforutsigbar. Det er mulig at covid-19 epidemien vil vokse igjen utover senhøsten og vinteren. Utover vinteren kan eventuelle nye varianter med økt spredningsevne gi nye bølger. Helseinstitusjonene må ha beredskap for flere innleggelser, for utbrudd og for større sykefravær.
 • Kommunene tilbyr nå oppfriskningsdose (fjerde dose) til sykehjemsbeboere, alle som er 65 år eller eldre samt risikogrupper i alderen 18-64 år. For øvrig kan samfunnet, herunder barnehager, skoler, høgskoler og universiteter, fortsette med normal hverdag uten egne smitteverntiltak mot covid-19.
 • Per nå er det ingen SARS-CoV-2-virusvarianter som truer situasjonsbildet.

Alvorlig sykdom av covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner

 • Sykehusinnleggelser covid-19: Etter en nedgang fra uke 32 har antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak vært relativt stabilt de siste to ukene. Det er foreløpig rapportert om 82 nye pasienter i uke 36, etter 90 i uke 35, og 108 i uke 34. Tall for siste uke forventes oppjustert.
 • Sykehusinnleggelser influensa: Det er registrert 6 nye innleggelser med influensa i uke 36, etter <5 både i uke 35 og 34.
 • Sykehusinnleggelser med luftveisinfeksjon: Antall innleggelser med luftveisinfeksjoner har vært relativt stabilt de siste tre ukene. I uke 35 er det foreløpig registrert 970 innleggelser, etter 1 021 og 1 054 i hhv. uke 34 og 33. Tallene spesielt for den siste uken forventes oppjustert.
 • Intensivinnleggelser covid-19: Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling har vært relativt stabilt de siste 4 ukene. Det er foreløpig rapportert om 7 nye pasienter innlagt i uke 36, etter 9 i uke 35 og 10 i uke 34. Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling sist uke ventes å bli oppjustert.
 • Dødsfall covid-19: Antallet ukentlige dødsfall har ligget relativt stabilt siste tre uker, men med mulighet for at det vil oppjusteres noe siste uken. Det er foreløpig registret 29 covid-19 relaterte dødsfall i uke 36 mot 24 i uke 35.
 • Overdødelighet: Det er i 2022 foreløpig beregnet flere dødsfall enn forventet i uke 11, 12, 25, 28 og 29 i befolkningen i Norge som helhet. I aldersgruppen 65 år og eldre er det foreløpig beregnet flere dødsfall enn forventet i uke 11, 25, 27, 28 og 29.

Utbredelse av covid-19, influensa og annen luftveisinfeksjon

 • Luftveissymptomer i befolkningen: Data fra befolkningsundersøkelsen Symptometer viser at andelen deltakere som oppgir å ha forkjølelsessymptomer igjen er økende, etter en liten nedgang i uke 34. Andelen som har testet seg har flatet ut og andelen som oppgir positivt prøveresultat for koronavirus går svakt nedover.
 • Overvåking i avløpsvann: Resultater fra analyser av SARS-CoV-2 i avløpsvann i utvalgte bykommuner og Gardermoen-området, totalt ca 30 % av befolkningen i Norge, indikerer en svakt nedadgående trend frem til uke 35, med en svak oppgang siste uke.   
 • Legesøkingsadferd/konsultasjoner: Andelen konsultasjoner ved legekontor/legevakt for bekreftet covid-19 har vært nedadgående siden uke 29. Nedgangen har avtatt noe de siste to ukene. Andelen konsultasjoner for andre luftveisagens har hatt en svak økning de siste to ukene.
 • Utbrudd i helseinstitusjoner: I uke 35 og 36 var det henholdsvis to og tre varslede utbrudd, dette var færre sammenlignet med de to forutgående ukene (9 i uke 33 og 6 i uke 34.)
 • Testing for SARS-CoV-2: Antall personer testet med PCR/antigentest ved teststasjon eller legekontor har gått ned siden uke 25, og ligget stabilt siden uke 32.
 • Meldte tilfeller av covid-19: Det har vært en nedgang i antall meldte tilfeller til MSIS siden uke 25. Nedgangen har avtatt noe siste uker.
 • Influensa: Influensaforekomsten er stabilt svært lav. Etter en topp med influensa A(H3N2) i uke 14 med en positivandel blant testede på rundt 21 % nasjonalt, har andelen influensaviruspositive ligget under 1,5 % siden uke 24.
 • Andre luftveisagens enn influensavirus og SARS-CoV-2: Nivået av andre påviste luftveisagens har vært stabilt de siste to ukene, med andelen positive analyser på 4 % i uke 35 og 36. Forekomsten av rhinovirus ligger på et høyt nivå og ser ut til å nærme seg en topp, med andel positive analyser på 29 i uke 36, etter 28 % i uke 35.

Vaksinasjon mot covid-19

 • Per 11. september er 54 % i aldersgruppen 75 år og eldre og 29 % blant personer 65-74 år vaksinert med 4.dose.

Virologisk overvåking

 • Omikronvarianten BA.5 dominerer i Norge og utgjør over 95 % av tilfellene som er analysert. Det er per nå ingen virusvarianter som ser ut til å ta over for BA.5, men virusvarianter med endrede immunologiske egenskaper har hatt en viss fremvekst i enkelte land i Europa.

Matematisk modellering

 • Matematisk modellering indikerer at smittetrenden er synkende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 11. juli på 0,8 (0,7 – 0,9).