Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Synkende innleggelsesrisiko for covid-19 hos barn og unge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Synkende innleggelsesrisiko for covid-19 hos barn og unge

Nyhet

Synkende innleggelsesrisiko for covid-19 hos barn og unge

Risikoen for sykehusinnleggelse har vært lav for barn og unge gjennom pandemien. Nye analyser fra FHI viser at risikoen har sunket under bølger av delta- og omikronvariantene, spesielt hos spedbarn.

sykt barn
Foto: Colourbox.com

Risikoen for sykehusinnleggelse har vært lav for barn og unge gjennom pandemien. Nye analyser fra FHI viser at risikoen har sunket under bølger av delta- og omikronvariantene, spesielt hos spedbarn.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Flertallet av barn og unge i Norge har nå gjennomgått covid-19, og gjennom hele pandemien har barn og unge hatt lav risiko for sykehusinnleggelse med covid-19. En studie fra Folkehelseinstituttet har nå sammenlignet grad av alvorlig sykdom blant uvaksinerte barn og unge for de ulike virusvariantene i de ulike smittebølgene.

Med alfavarianten ble 2 av 1000 uvaksinerte personer under 18 år med påvist covid-19 innlagt på sykehus, der covid-19 var hovedårsak til innleggelsen. Med delta- og omikronvariantene sank denne risikoen til henholdsvis 0,7 og 0,6 av 1000. Innleggelsene har oftest vært kortvarige, med en median liggetid rundt 1 dag i alle variantbølgene.

Fanger opp de fleste gjennom helseregistrene

– Norge har helseregistre som dekker hele befolkningen, og vi har drevet utbredt testing for covid-19 blant barn og unge fra januar 2021. Dermed har vi fanget opp en stor andel av alle barn og unge som har vært smittet. Vi mener derfor at beregningene vi har gjort for å vurdere innleggelsesrisiko hvis et barn er smittet er ganske nær den reelle, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved FHI.

I Norge har man også hatt mulighet til å kunne skille mellom innleggelser der covid-19 er innleggelsesårsak fra de som har fått påvist covid-19 mens de har vært innlagt av andre årsaker.

– Mange andre land har ikke kunnet skille mellom disse to gruppene, og særlig for barn har det nok ført til risikoen for sykehusinnleggelse i andre land er beregnet for høyt, fortsetter Greve-Isdahl.

Størst reduksjon i innleggelser blant de minste

Innleggelsesrisikoen er imidlertid ikke jevnt fordelt mellom aldersgruppene. Den har hele tiden vært vesentlig høyere for spedbarn (barn under ett år) enn for eldre barn, som har utgjort nær halvparten av alle innleggelser med covid-19 blant barn i Norge. Med alfavarianten var innleggelsesrisikoen med covid-19 som hovedårsak 4,1 prosent hos spedbarn. Med delta- og omikronvariantene sank denne andelen til henholdsvis 1,6 prosent og 1,7 prosent. Det er særlig antall innleggelser blant barn under tre måneder som har gått ned.

– Vi vet ikke sikkert hvorfor det særlig er de minste barna som har fått lavere innleggelsesrisiko, men vi tror at vaksineringen av gravide har bidratt. Når mødre vaksineres i svangerskapet, får mor en økning i antistoffer som barnet får med seg, og beskytter mot koronaviruset etter fødselen. Vaksinering av gravide kvinner har vært anbefalt siden august 2021 og dermed før delta- og omikronbølgene, sier Greve-Isdahl.

At vaksinasjon av gravide kan gi barnet beskyttelse mot samme sykdom er vist for influensa-, stivkrampe og kikhostevaksiner. Det er nylig også vist for koronavaksine i en studie fra USA: Spedbarn av kvinner som var vaksinert i svangerskapet hadde lavere sannsynlighet for å bli innlagt på grunn av covid-19 enn spedbarn der mor ikke var vaksinert.

Redusert risiko for MIS-C hos barn smittet med omikron

Et annet interessant funn er at risikoen for multiinflammatorisk syndrom (MIS-C) også har gått ned med omikronvarianten sammenlignet med alfa- og deltavariantene. I studien var det bare registrert  syv innleggelser med MIS-C som kan knyttes til omikronbølgen, mens det var 14 under deltabølgen og syv under alfabølgen da smitten blant barn var lavere.

– Vi var forberedt på at det kunne komme en liten bølge av MIS-C-tilfeller etter omikronbølgen, siden det var så mange barn og unge som ble smittet – men det skjedde ikke. Vi kjenner ikke årsakene til at risikoen for MIS-C har gått ned så mye, men det er en gledelig observasjon, avslutter Greve-Isdahl.

Den er også innsendt til vurdering i et vitenskapelig tidsskrift.