Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Modelleringsrapport om sommerbølgen covid-19»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Modelleringsrapport om sommerbølgen covid-19

Nyhet

Modelleringsrapport om sommerbølgen covid-19

FHI har publisert en ny modelleringsrapport med scenarioer for utviklingen av covid-19 sommerbølgen fram til 1. september. I de seneste måneder opplever Norge en ny bølge av covid-19 relaterte innleggelser i sykehus. Dette sammenfaller med økning i tilfeller av BA.5 omikron-varianten som nå dominerer.

FHI har publisert en ny modelleringsrapport med scenarioer for utviklingen av covid-19 sommerbølgen fram til 1. september. I de seneste måneder opplever Norge en ny bølge av covid-19 relaterte innleggelser i sykehus. Dette sammenfaller med økning i tilfeller av BA.5 omikron-varianten som nå dominerer.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

I scenarioene undersøkes hvordan tempoet for vaksinasjon med 4. vaksinedose til personer 75 år og eldre vil påvirke innleggelsestallene. Det er også sett på ulike antagelser av hvor smittsom BA.5 varianten er sammenliknet med BA.2, som var dominerende i de første måneder av 2022. Dessuten utforsker modellen effekten av en mulig redusert kontaktrate mellom folk under sommerferien i juli.  

Scenariomodelleringen indikerer at sommerbølgen av innleggelser kan nå toppen i midten eller slutten av juli med 40 – 100 daglige innleggelser. Det er liten sannsynlighet for en høyere innleggelses-topp enn på toppen av vinterbølgen i 2022. Antallet samtidig inneliggende i sykehus på toppen av bølgen varierer i scenarioene mellom 200 og 400, og antallet på intensivavdeling mellom 10 og 50. 

Det er særlig størrelsen på BA.5-variantens spredningsevne som avgjør hvor store innleggelsestallene blir. Dersom spredningsevnen er høy, får sommereffekten på kontakthyppigheten lite å si. Vaksinasjonstempoet med fjerde dose i sommer har liten innvirkning på innleggelsestallene siden vaksinasjonen starter så nær bølgetoppen. Folkehelseinstituttet understreker at oppfriskningsdose til personer over 75 år  er et viktig tiltak for å beskytte den enkelte mot alvorlig sykdom. 

– Størrelsen på sommerbølgen bestemmes i stor grad av de epidemiologiske egenskaper til BA.5-varianten. Det er særlig smittsomheten av denne varianten som har stor betydning i modelleringen. Toppen av  sommerbølgen vil med stor sannsynlighet være lavere enn toppen av vinterbølgen i starten av 2022, sier avd. direktør Birgitte Freiesleben de Blasio i Folkehelseinstituttet.

Det er fortsatt usikkerhet om egenskapene til den nye BA.5 varianten og usikkerhet om immuniteten i befolkningen, både vaksinedrevet og naturlig immunitet etter gjennomgått infeksjon med korona.  

– Dette betyr at resultatene må tolkes med varsomhet. Scenarioene kan ikke tolkes som epidemiens sanne utvikling i de nærmeste ukene, sier de Blasio.

Rapportens resultater understøttes av nye tall fra overvåkingen. En samlet vurdering av overvåkingsdata indikerer at smittespredningen har flatet ut siste uke. Kommunene må tilby en oppfriskningsdose (fjerde dose) til sykehjemsbeboere og alle som er 75 år eller eldre og forberede seg på å vaksinere flere grupper i september. 

– Situasjonen er fortsatt uforutsigbar, og situasjonsbildet kan endre seg. Helseinstitusjonene må ha beredskap for flere innleggelser, for utbrudd og for større sykefravær, understreker direktør Gun Peggy Knudsen i FHI.