Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Endringer i overvåkingen av covid-19»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Endringer i overvåkingen av covid-19

Nyhet

Endringer i overvåkingen av covid-19

Tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer om covid-19 vil ved omlegging av testsystemet i dag fange opp en mindre andel av de som er smittet enn tidligere. Registrerte antall smittede blir ikke direkte sammenliknbare med tallene fra forrige uke. Grunnen er omlegging av rutinene for testing.  

Tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer om covid-19 vil ved omlegging av testsystemet i dag fange opp en mindre andel av de som er smittet enn tidligere. Registrerte antall smittede blir ikke direkte sammenliknbare med tallene fra forrige uke. Grunnen er omlegging av rutinene for testing.  


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Personer som har mottatt en tredje vaksinedose (oppfriskningsdose/"boosterdose"), eller som har mottatt to doser koronavaksine og deretter gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 månedene, bør fra i dag ikke lenger tilbys bekreftende PCR-test etter positiv selvtest. 

Dette gjelder per nå over 2,5 millioner  personer i Norge.

Personer som tester positivt på selvtest skal i stedet selv registrere resultatet i kommunens system for dette. Ikke alle kommuner vil ha systemer for dette per i dag, og det vil være ulike systemer i ulike kommuner. Sjekk kommunens nettsider for informasjon. 

– FHI støtter denne omleggingen. Det er nå viktig å se måter å ta ned belastningen for kommunene og laboratoriene på, og dette er et tiltak som vi mener vil lette arbeidet, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.  

Mindre andel positive vil bli meldt inn til FHI

Endringen innebærer at prøver som er positive på selvtest, og som registreres hos kommunen, ikke vil registreres i det nasjonale smittevernregisteret MSIS.

– Det betyr at vi får betydelig færre tilfeller innmeldt til MSIS enn tidligere, sier Line Vold.

Dette vil påvirke tallene på antall tilfeller som FHI publiserer og tilgjengeliggjør på ulike plattformer, og FHI må ta dette med fortolkningen av smittetallene.  

Oppdatert kl. 16.20: Det går i gjennomsnitt 1-2 dager fra prøvetaking til registrering i MSIS. Derfor vil dagens innmeldte tilfeller ikke være berørt, men endringen vil gi effekt på tallene de nærmeste dagene.

Insidens for sykehusinnleggelser er viktig fremover

– I fasen vi er nå er det viktigere å ta ned belastningen for kommunene, enn å sikre innmelding av alle tilfeller i MSIS. Hovedgrepet er nå å følge insidensen av sykehusinnleggelser, som er en av de viktigste indikatorene for epidemiens utvikling. Vi bruker også systemer som allerede brukes for andre luftveisinfeksjoner, som for eksempel influensa. Vi kan også til en viss grad følge trendutviklingen gjennom MSIS, og vil også følge med på innbyggernes selvrapportering om smitte til kommunen de bor i, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.  

FHI ser samtidig på andre måter å overvåke epidemien på, som for eksempel gjennom befolkningsundersøkelsene Symptometer og kohortene MoBa og Norflu, overvåking i avløpsvann og overvåking av konsultasjoner for luftveisinfeksjoner i primærhelsetjenesten. Dette er i tråd med utviklingen i overvåkingen også i andre land.