Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Endring i registreringen av covid-19 assosierte dødsfall»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Endring i registreringen av covid-19 assosierte dødsfall

Nyhet

Endring i registreringen av covid-19 assosierte dødsfall

Antallet covid-19 assosierte dødsfall stiger til 2 169 på grunn av endringer i hvordan disse registreres. Endringen i registreringen har ikke endret totaldødeligheten i Norge, som fortsatt er på et normalt nivå.

Antallet covid-19 assosierte dødsfall stiger til 2 169 på grunn av endringer i hvordan disse registreres. Endringen i registreringen har ikke endret totaldødeligheten i Norge, som fortsatt er på et normalt nivå.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Frem til uke 10 2022 har overvåkingen av covid-19 assosierte dødsfall kun inkludert dødsfall med en bekreftet SARS-CoV-2 prøve i MSIS-registeret. Overvåkingen endres nå til å også inkludere dødsfall uten en bekreftet SARS-CoV-2 prøve i MSIS, med tilbakevirkende kraft fra starten av pandemien. Den nye definisjonen gjør at det nå totalt er registrert 2169 dødsfall. Det er 357 flere dødsfall enn det ville vært med den gamle definisjonen. Økningen skyldes først og fremst dødsfall i 2022, særlig de siste seks ukene (figur 1).  

De endrede testkriteriene fra slutten av januar 2022 har ført til at færre personer med påvist covid-19, spesielt ved hurtigtester, registreres i MSIS-registeret. Hurtigtester tatt av helsepersonell i helseinstitusjon er fortsatt meldepliktig til MSIS, men det ser ut til å være en underrapportering. Dette har igjen ført til at flere dødsfall de siste ukene ikke har en positiv prøve i MSIS, selv om de er registret med en covid-19 diagnose i Dødsårsaksregisteret. Dette gjelder særlig dødsfall på sykehjem. For å unngå en underrapportering endres derfor overvåkingen til å også inkludere dødsfall uten en positiv prøve i MSIS. 

imagelf8xk.png

Figur 1: Antall covid-19 assosierte dødsfall per dødsdato (i ukerhht gammel og ny definisjon, 16. mars 2020 – 13. mars 2022. Kilde: Folkehelseinstituttet.

Rekordmange smittede gir også flere covid-19 assosierte dødsfall enn tidligere  

Selv om det kan se ut til at smittetoppen er nådd, har Norge et pågående stort utbrudd av omikronvarianten for tiden. Det er foreløpig registrert 156 dødsfall i uke 10 etter 152 i uke 9, som er det høyeste antall på en uke så langt i pandemien.  

– Det er ikke overraskende at det er flere covid-19 dødsfall nå enn ved tidligere bølger. Det skyldes at vi har et betydelig høyere smittetrykk nå, sier Frode Forland fagdirektør ved FHI. Selv om omikron ser ut til å være mindre dødelig enn tidligere varianter, blir det relativt flere dødsfall når så mange smittes.  

Forventet totalt antall dødsfall i Norge har vært normalt siden nyttår  

Endringen i registreringen av covid-19 assosierte dødsfall har ikke endret totaldødeligheten i Norge (figur 3).   

– Antallet dødsfall, uavhengig av dødsårsak, har vært på normalt nivå i Norge siden rett før nyttår, sier Frode Forland. Dette gjelder i befolkningen som helhet, men også i aldersgruppen 65 år og eldre.  

I uke 8 er det et foreløpig signal om flere dødsfall enn forventet i aldersgruppen 85 år og eldre. Det er for tidlig å si om signalet vil bli stående når tallene blir mer komplette.  

Det er registrert flere dødsfall enn forventet («overdødelighet») i åtte uker i månedene før årsskiftet.  Utover dette, har antall ukentlig antall dødsfall vært på forventet og under forventet nivå, gjennom hele pandemien.  

imagea1fe9.png

Figur 3: Totalt antall dødsfall i Norge per uke siste år og siste 5 år, alle aldersgrupper. Kilde: NorMOMO med tall fra Folkeregisteret gjennom Sykdomspulsen.  

Definisjoner: 

Ny definisjon på et covid-19 assosiert dødsfall: 

  • Dødsfall hvor covid-19 (ICD-10 kode U071, U072, U099, U109) er angitt på dødsattesten. 

Tidligere definisjon på et covid-19 assosiert dødsfall: 

  • Dødsfall hvor covid-19 (ICD-10 kode U071, U099, U109) er angitt på dødsattesten OG hvor den avdødde er registrert med en positiv SARS-CoV-2 prøve i MSIS.