Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Resultater fra utbruddsrapporten for 2019»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Resultater fra utbruddsrapporten for 2019

Melding

Resultater fra utbruddsrapporten for 2019


Denne meldingen er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

I 2019 ble det varslet 223 utbrudd med totalt 5 401 rapporterte sykdomstilfeller. Dette var omtrent på samme nivå som antall varslede utbrudd i 2018, men det var en økning i antall sykdomstilfeller på grunn av et stort vannbårent utbrudd i Askøy kommune i 2019.

Som i 2018 dominerer utbrudd av norovirus varslet fra helseinstitusjoner, spesielt vinteren/våren 2019. Mens antall varslede utbrudd fra helseinstitusjoner gikk litt opp i 2019 sammenlignet med 2018, så gikk antall varslede næringsmiddelbårne utbrudd noe ned. Av alle varslede utbrudd ble 70 prosent (157 utbrudd) varslet fra helseinstitusjoner, mens 21 prosent (46 utbrudd) var varsel på grunn av mistanke om smitte fra næringsmidler.

For utbrudd i helseinstitusjoner var norovirus (98 utbrudd), influensavirus (17 utbrudd), skabb (8 utbrudd) og meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA, 6 utbrudd) de hyppigst forekommende smittestoffene. De vanligste ved næringsmiddelbårne utbrudd var norovirus (15 utbrudd), Campylobacter (7 utbrudd) og Enterohemorrhagisk E. coli infeksjon (EHEC, 5 utbrudd).

Det er antagelig fortsatt en stor underrapportering av utbrudd. Rask og mer fullstendig varsling av utbrudd gjør at de sentrale helsemyndighetene kan se hvert enkelt utbrudd i nasjonal og internasjonal sammenheng. Dermed kan man danne seg et bilde av den epidemiologiske situasjon i landet som helhet, varsle internasjonale instanser dersom det er nødvendig samt gi råd og informasjon når det er behov for det.