Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Nyhetsbrev om koronasertifikat»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nyhetsbrev om koronasertifikat

Melding

Nyhetsbrev om koronasertifikat


Denne meldingen er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseinstituttet mottar svært mange henvendelser rundt problemer knyttet til koronasertifikatet for tiden, og ønsker derfor å formidle noen av problemstillingene i et nyhetsbrev til kommunene.

Nyhetsbrevet inneholder tre hovedtemaer om koronasertifikat. Det første temaet omhandler en veiledningsartikkel som er tilgjengelig på FHIs nettsider. I denne teksten omtales de hyppigst spurte spørsmålene om koronasertifikatet. Her presiseres også hvor innbyggere kan henvende seg for hjelp og veiledning, samt at FHIs hovedoppgave er å bistå helsetjenesten og kommuner med råd rundt mellom annet koronavirus, koronavaksinasjon og koronasertifikat.

FHIs oppfordring til alle kommuner som mottar mange henvendelser om feil eller mangler i koronasertifikatet, er at innbygger selv kan sjekke egne grunndata på helsenorge.no. Det er flere tjenester vi refererer til, og det gjelder spesielt Prøvesvar og Vaksine. Det er også mulig å sjekke den utvidede innsynsløsningen som heter Helseregistre. Her vises mer detaljert informasjon om mellom annet vaksinasjoner ved å gå inn i innsynsløsningen til Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. Denne sjekken som innbygger selv kan foreta, er en viktig del av kvalitetsarbeidet for å finne feilen det gjelder.

– Helsetjenesten plikter å registrere vaksinasjoner til SYSVAK og prøvesvar til MSIS Labdatabasen, og det gjøres en enorm innsats i alle ledd i kommunene. Noen ganger kan feil likevel skje, og det er da viktig at dette løses så fort det oppdages. Dersom problemene ikke enkelt kan oppdages eller løses lokalt, er det mulig at helsetjenesten kontakter FHI for å be om hjelp, sier avdelingsdirektør Karianne Johansen ved FHI.

Det andre temaet som omtales i nyhetsbrevet dreier seg om en endring i regler for antistoffprøvetaking i forbindelse med koronavaksinasjon. Reglene er blitt endret slik at antistofftesten også nå kan tas senest samme dag som du får koronavaksine, for å kunne bekrefte at du hadde covid-19 før du ble vaksinert, og dermed bare trenger én vaksinedose for å regnes som fullvaksinert.  Antistofftester som tas etter at vaksinasjon er påbegynt vil ikke kunne gi grunnlag som fullvaksinert med bare en vaksinedose. I tillegg oppdateres informasjon rundt folketrygdfinansiering av test for antistoff mot covid-19 for mistanke om koronasykdom tilbake i tid.

FHI får også mange spørsmål om hvilke regler som ligger til grunn for hva som gir et gyldig koronasertifikat, og dette omtales i siste tema i nyhetsbrevet. Reglene som bestemmer gyldighet av koronasertifikatet finnes på FHIs nettsider, samt på Helsenorge. Disse tekstene er også oversatt til flere språk. Reglene er basert på covid-19 forskriften samt EUs retningslinjer om koronasertifikat. Disse er med på å bestemme hvordan opplysningene i koronasertifikatet skal vises.

– Dersom man tar utgangspunkt i visning av vaksinasjonsopplysninger, så bestemmer reglene om dette vises som 1 av 1 dose, 1 av 2 doser eller 2 av 2 doser. Det er likevel avgjørende at opplysningene er riktig registrert i SYSVAK, for at visningen skal fremstå korrekt, avslutter  avdelingsdirektør Karianne Johansen i FHI.