Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Folkehelseinstituttets anbefaling om lokale karantener og innreiseregler»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Folkehelseinstituttets anbefaling om lokale karantener og innreiseregler

Melding

Folkehelseinstituttets anbefaling om lokale karantener og innreiseregler


Denne meldingen er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

FHI anbefaler ikke å iverksette tiltak som innreiseregler og karantene mellom kommuner og landsdeler.

Det er de siste dagene på nasjonalt nivå innført en rekke midlertidige tiltak for å forsinke epidemien av covid- 19. Siktemålet med disse er at behovet for helsehjelp skal strekkes utover et tilstrekkelig langt tidsrom til at intensivkapasiteten ikke overskrides på noe tidspunkt. Hensynet til kapasiteten i helsetjenesten er også bakgrunnen for råd om å begrense reiser til fritidsbolig.

Ulikheter mellom kommuner

Det er i dag ulikheter mellom kommunene med hensyn til antall meldte tilfeller av covid-19. Disse forskjellene er i ganske stor grad vilkårlige og avhengig av de testkriteriene man har brukt på ulike tidspunkt.  Vi vet at det er mørketall, og har derfor ikke grunnlag for å si at det er tydelige forskjeller i smittespredning i ulike regioner. 

Det er mulig at stenging av kommunegrenser enkelte steder kan forsinke epidemien for noen kommuner.  Den største effekten vil antakelig allerede være tatt ut i de generelle tiltakene som er innført på befolkningsnivå. I forhold til dette vil effekten av å stenge kommunegrensene i de fleste tilfeller være liten.

Liten effekt

Det er heller ikke gitt at en total forsegling av et lite samfunn vil medføre den ønskede utflatingen av smittekurven. Det kan tvert imot medføre at svært mange blir syke samtidig når grensene åpnes, kanskje på et tidspunkt uten like stort fokus på generelle smittereduserende tiltak.   

Innreiseregler og karantene mellom kommuner og landsdeler anses derfor å ha liten effekt på smittespredningen i Norge nå.

Sett i forhold til potensielle skadevirkninger, både med hensyn til frykt og frihet for den enkelte, anbefaler derfor Folkehelseinstituttet ikke å iverksette slike tiltak.   

Se også oppsummeringen om ikke-farmasøytiske tiltak (NPI) ved covic-19 fra det europeiske smittevernbyrået ECDC Guidelines for the use of non-pharmaceutical measures to delay and mitigate the impact of 2019-nCoV.