Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Selvrapportering av symptomer som kan være covid-19»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Selvrapportering av symptomer som kan være covid-19

Artikkel

Selvrapportering av symptomer som kan være covid-19

Resultater fra innmelding til "Meld fra ved mistanke om koronavirus", en tjeneste for alle innbyggere for selvrapportering av symptomer som kan skyldes koronavirus.

kart-selvrapp.PNG

Resultater fra innmelding til "Meld fra ved mistanke om koronavirus", en tjeneste for alle innbyggere for selvrapportering av symptomer som kan skyldes koronavirus.


Selvrapportering av symptomer

Den 22. mars publiserte Folkehelseinstituttet sammen med Norsk Helsenett løsningen Meld fra ved mistanke om koronavirus (Helsenorge), som legger til rette for selvrapportering av symptomer fra alle innbyggere. Dette er ett av flere tiltak for å få oversikt over utbredelsen av smitte i Norge. Det ytes ikke helsehjelp gjennom løsningen.

Personer som i løpet av de siste syv dagene har hatt symptomer som hoste, pustebesvær eller feber har blitt oppfordret til å fylle ut skjema. Foreldre kan fylle ut skjema på vegne av sine barn.

Her er resultatene fra de som har meldt fra om symptomer med start fra og med 15. mars 2020. Det var mange som meldte fra om symptomer som oppstod før 15. mars, tusen takk også til alle dere. Siden vi i første omgang var spesielt interessert i å undersøke hva som ble meldt inn fra 15. mars for en oversikt over situasjonen akkurat da, er det disse tallene vi har analysert under. Tall for symptomer som er meldt inn med symptomstart i perioden før 15. mars er fremdeles verdifulle, og vil inngå som en del av tallmaterialet FHI bruker generelt i ulike sammenhenger fremover. 

Nøkkeltall fra selvrapporteringen per 04.05.2020

  • 359 har meldt fra om symptomer siste uke
  • 29 743 har meldt fra om ny-oppståtte symptomer siden 22. mars
  • 59 % av de som meldte symptomer var kvinner og 41 % var menn
  • Median alder er 37 år for både kvinner og menn
  • 25 % har kontaktet lege, 2 % er testet for koronavirus

Dato for symptomstart

Selvrapporteringen kan gi en innsikt i utbredelsen av smitte over tid. Rapporteringen presenteres med utgangspunkt i dato for symptomstart, som for mange vil være tidligere enn dato for innsending av skjema. Antall med symptomer vil derfor bli oppdatert også bakover i tid og den fallende kurven vil trolig endre seg de neste dagene. Her presenteres innmeldinger med symptomstart fra og med 15. mars.

Kilde: Folkehelseinstituttet

 

Innmeldere

Fordeling av alder og kjønn for personer som har sendt inn skjema:

Kilde: Folkehelseinstituttet

 

Bofylke for personer som har sendt inn skjema, per 10 000 innbyggere:

Zoom inn på et område på kartet ved å dobbeltklikke på det eller bruk scroll-knappen på musen for å zoome inn og ut.

Symptomer

De fleste rapporterer et sammensatt symptombilde, der 46% har rapportert mer enn fire symptomer, og én av fire har registrert mer enn fem symptomer. Hoste, sår hals og hodepine ble meldt hyppigst, men i kombinasjon med andre symptomer.

Feber har blitt rapportert av 40% til 46% gjennom perioden, og ble rapportert av 44% siste uke. De med feber rapportere hyppigere hoste eller tung pust, muskelverk og hodepine, og andre symptomer som inkluderer magesmerter, diaré og tap av smak og luktesans.

Blant personer uten feber var luftveissymptomer som sår hals eller rennende nese hyppigere. Andelen som melder feber i kombinasjon med hoste og tung pust er gradvis redusert fra 36% til 26% i løpet av de siste seks ukene. 

Kilde: Folkehelseinstituttet

 

På spørsmål om «Hvordan er formen din i dag» svarer 58% at de er mer slitne enn vanlig, mens andelen som rapporterer at de er sengeliggende er svært lav.

Kilde: Folkehelseinstituttet

 

Kontakt med lege og testing

En av fire har vært i kontakt med lege i forbindelse med symptomene og med lite variasjon fra uke til uke. Noe flere kvinner enn menn har oppsøkt lege, 26% versus 23%, og forskjellen var størst siste uke med 27% kvinner versus 16% menn som hadde oppsøkt lege.

Antall som har vært i kontakt med lege i forbindelse med symptomer, fordelt på kjønn

 

Kvinner

Menn

Alle

Har vært i kontakt med lege

4 544

2 850

7 394

Har ikke vært i kontakt med lege

12 993

9 356

22 349

Sum

17 537

12 206

29 743

Kun 2% (665) av de som rapporterer har blitt testet for covid-19. Av disse hadde 305 (46%) fått svar på prøven ved rapporteringstidspunktet og blant dem var 16% positive. Denne andelen må tolkes med varsomhet siden testkriteriene vil gjøre at det er en betydelig seleksjon i hvem som testes.