Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Digital smittesporing med Smittestopp»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Digital smittesporing med Smittestopp

Artikkel

Digital smittesporing med Smittestopp

Smittestopp er en mobilapp som gir Folkehelseinstituttet anonyme data om hvordan grupper beveger seg i samfunnet, for å måle effekten av tiltakene mot smittespredning. Etter hvert er planen også varsle brukerne om de har vært i nærkontakt med en person som etterpå får påvist koronasmitte. Etter mottak av varsel fra Datatilsynet 12. juni, om at de vurderer å gi et midlertidig forbud mot behandling av persondata, sletter FHI alle innsamlede data, både telefonnummer og smittesporingsdata.

Appen Smittestopp skal varsle om smitte, og deler data om hvordan grupper beveger seg i samfunnet. Foto: Mostphotos/Farknot Architect.
Appen Smittestopp skal varsle om smitte, og deler data om hvordan grupper beveger seg i samfunnet. Foto: Mostphotos/Farknot Architect.

Smittestopp er en mobilapp som gir Folkehelseinstituttet anonyme data om hvordan grupper beveger seg i samfunnet, for å måle effekten av tiltakene mot smittespredning. Etter hvert er planen også varsle brukerne om de har vært i nærkontakt med en person som etterpå får påvist koronasmitte. Etter mottak av varsel fra Datatilsynet 12. juni, om at de vurderer å gi et midlertidig forbud mot behandling av persondata, sletter FHI alle innsamlede data, både telefonnummer og smittesporingsdata.


Innhold på denne siden

  • FHI stopper all innsamling av data i Smittestopp

Slik virker Smittestopp

Når appen lastes ned til en telefon, lagrer FHI data fra de siste 30 dager om brukerens bevegelsesmønster i en skyløsning. I skyen lagres også en oversikt over mobilens kontakt med andre mobiltelefoner som har lastet ned Smittestopp. Kontakten registreres ved bruk av GPS og Bluetooth. Registrering av enheter som er nær hverandre i tilstrekkelig tid til at smittefare kan oppstå, skjer automatisk. Det er kontakter nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter, som defineres som nærkontakt.

Appen er utviklet av Simula Research Laboratory på vegne av FHI, og er tilgjengelig i Google Play, Apple App Store og Huawei App Gallery. Generell informasjon om Smittestop, brukerveiledninger på flere språk  og svar på vanlige brukerspørsmål finnes på helsenorge.no: 

  • Sammen kan vi knekke korona - last ned Smittestopp (Helsenorge)
  • Spørsmål og svar om batterikapasitet, nedlasting med mer (Helsenorge) 

Formål

Ved hjelp av GPS og Bluetooth samler Smittestopp informasjon om hvor mobilen er, og hvilke andre mobiler som er i nærheten. Appen har to formål:

  1. Smittesporing: Brukere av Smittestopp, skal få en SMS om de har vært i nærheten av andre Smittestopp-brukere som senere får påvist koronaviruset.
  2. Analyse: Appen samler anonyme data om hvordan befolkningen beveger seg, og hvor mange den enkelte møter. Det gjør FHI bedre i stand til å forutse utviklingen i utbruddet, og hvordan tiltakene i samfunnet virker.

Smittestopp ble lansert 16. april 2020 og har hatt mer enn 1,5 millioner nedlastninger

Formål og nytteverdi av appen

Informasjon om bevegelsesmønstrene i befolkningen som samles inn gjennom appen, analyseres av FHI og legges til grunn for tiltak som skal begrense koronavirussmitte i samfunnet. Dataene brukes til å analysere i hvor stor grad folk og grupper holder avstand til hverandre og omfang av nærkontakter. Slik blir det mulig å følge bedre med på om tiltakene mot koronaviruset virker, og om de smittede får flere nærkontakter etter hvert som samfunnet har lettet på de svært strenge restriksjonene.

Når appen er ferdig utprøvd, er målet å ta den i bruk i smittesporingsarbeidet. Da vil brukere få SMS-varsel hvis en annen appbruker - som appen har registrert at har vært nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter – kort tid senere tester positivt for koronavirus. FHI har samarbeidet med Drammen, Tromsø og Trondheim kommuner for å teste appens treffsikkerhet, tydeliggjøre hvordan manuell smittesporing skal utføres i kombinasjon med digital smittesporing og utforming av innholdet i varslene. Testingen ble avsluttet 31. mai. Testingen vil fortsette inntil varslingsløsningen er klar for varsling av smitte på nasjonalt nivå til høsten. Lave smittetall fører til lengre testperiode enn opprinnelig planlagt.

Smittesporing

Sporing av smittsomme sykdommer gjøres i kommunene. Arbeidet gjøres manuelt, er tidkrevende og baseres på den smittedes hukommelse. For å begrense spredningen av koronaviruset, må samfunnet ha gode systemer for å finne smittede, isolere syke og sette nærkontaktene i karantene. En som har vært i nærkontakt med en smittet må få rask beskjed, og gå i karantene.

Målet med å etablere automatisk SMS-varsling for alle Smittestopp-brukere, er å bidra til at brukerne raskt får informasjon dersom de har vært utsatt for smitte. En person kan være smittsom før vedkommende får symptomer, derfor er hurtig smittesporing og informasjon viktig for å stanse videre smittespredning. Informasjonen vil inneholde råd om hvordan de unngår å smitte andre, hvis de selv er blitt smittet.

Kommunenes rolle

Varslingsfunksjonen  ble testet ut i Drammen, Trondheim og Tromsø i mai som supplement til kommunenes smitteoppsporing. Flere kommuner vil også bli inkludert i testfasen høsten 2020. En av de viktigste grunnene er paradoksalt nok at antall smittede i Norge er veldig lav. Det gjør det vanskelig å teste om hvordan appen virker, og justere på både Bluetooth- og GPS-innstillingene slik at vi varsler de riktige personene. Antallet personer som vi kan spore kontakter til er rett og slett for lavt. Siden antall bekreftede smittede er så lavt, må FHI legge ny plan for å teste ut treffsikkerheten.

Testingen gjøres for å få svar på om appen identifiserer de riktige kontaktene, om det er skjevheter i alder, tid sted og hva som bør stå i SMS-varslene. Når varslingsløsningen er ferdigtestet og identifikasjon av nærkontakter er kvalitetssikret, er planen å automatisere varslingen for bruk på nasjonalt nivå. Da vil SMS-varsler sendes ut uten manuell prosess, eller forhåndsvurdering.

Appen er frivillig

Det er frivillig å bruke appen. Alle persondata slettes etter 30 dager. Brukerne kan selv velge om de vil skru av og på loggefunksjoner, slette sine personopplysninger ved å bruke slettefunksjonaliteten i appen, eller slette selve appen. Dersom appen ikke har sendt nye data de siste sju dagene, blir dataene slettet.

Sikkerhet har høyeste prioritet i utviklingen. Simula har benyttet veletablerte industri- og krypteringsstandarder for å sikre appen, vi har løpende diskusjoner med Datatilsynet gjennom utviklingsperioden, og vi har eksterne leverandører spesialisert på sikkerhet som går gjennom både koden og løsningen.

16 års aldersgrense

Nedre aldersgrense for å bruke Smittestopp er 16 år, og regulert i Forskrift om digital smittesporing og epidemikontroll i anledning utbrudd av Covid-19 (regjeringen.no). I forskriften legges det til grunn at personer over 16 år normalt har kompetanse til selv å vurdere bruk av appen. Barn og ungdom under 16 år vil bli fulgt opp på vanlig måte med manuelle tiltak.

Smittestopp og helsepersonell, politi, personell i nødetater

Yrkesgrupper som jobber med beskyttelsesutstyr i nærkontakt med kjente smittede regnes ikke som nærkontakt selv om de utsettes for smitte. Dette kan også gjelde andre yrkesgrupper som kan komme i kontakt med kjente smittede i sin arbeidssituasjon. Appen er ikke laget for bruk på jobb i slike situasjoner. Inntil appens varslingsfunksjon er testet ut i prøvekommunene, rådes yrkesgrupper som har nærkontakt med kjente smittede, å skru av stedstjenester/deaktivere appen mens de er på jobb. I den planlagte varslingsfunksjonen er det tenkt at en enkeltbruker kun kan motta ett varsel per dag om eksponering for smitte. Da vil det være hensiktsmessig for yrkesgruppene som jobber med kjente smittede, å vite at et eventuelt varsel ikke kommer fra en arbeidssituasjon hvor de har vært beskyttet av smittevernutstyr. Er de er i tvil om bakgrunnen for varselet og om de skal i karantene, kan de kontakte kommunelegen.

Forbedringer i appen

Siden lansering er Smittestopp oppdatert flere ganger, iblant annet med kryptering av data i telefonen, forbedret universell utforming, forenklet tekst ved registering, oppdatert personvernerklæring, laget verifiseringsløsning for alder og utviklet en engelskspråklig versjon. Appen har også oppdatert lenker til lenker til digitale verktøy, brukerstøtte og informasjon om appen og koronavirus.

Brukere har gitt tilbakemelding om at appen bruker mye strøm, og det er også gjort forbedringer for å redusere strømforbruket.

 

Historikk

2020.16.16: Lagt inn lenk til nyhetssaken FHI stopper all innsamling av data i Smittestopp

2020.06.09: Samlet informasjon om Smittestopp fra tidligere nyhetstartikler på fhi.no og bakgrunnsartikkel om utviklingen av Smittestopp til en artikkel. Videreført informasjon om formål, appens funksjon og bruk av appen for helsepersonell, oppdatert informasjon om utprøving av varslingsfunksjon til brukerne, lagt til informasjon om aldersgrense og oppdateringer av appen. Informasjon om personvern og informasjonssikkerhet er flyttet til egen artikkel

2020.04:30: Lagt inn lenk til artikkel om antall nedlastinger og brukere av Smittestopp

2020.04.22: Lagt inn lenk til artikkelen "Informasjonsmateriell om Smittestopp"

2020.04.17: Lagt inn nytt avsnitt "Helsepersonell og bruk av Smittestopp"