Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Om zikafebersituasjonen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om zikafebersituasjonen

Artikkel

Om zikafebersituasjonen

Zikafeber forårsakes av et virus og gir vanligvis milde eller ingen symptomer hos de som blir smittet. Vanlige symptomer på zikafeber er utslett, leddsmerter og feber. Verdens helseorganisasjon uttalte 31.mars 2016 at det, basert på ulike studier, er bred vitenskapelig enighet om at zikavirus kan forårsake Guillain-Barré syndrom, mikrokefali og andre nevrologiske komplikasjoner.

mygg

Zikafeber forårsakes av et virus og gir vanligvis milde eller ingen symptomer hos de som blir smittet. Vanlige symptomer på zikafeber er utslett, leddsmerter og feber. Verdens helseorganisasjon uttalte 31.mars 2016 at det, basert på ulike studier, er bred vitenskapelig enighet om at zikavirus kan forårsake Guillain-Barré syndrom, mikrokefali og andre nevrologiske komplikasjoner.


Mikrokefali og zikafeber på det amerikanske kontinent

Zikafeber ble første gang rapporter på det amerikanske kontinentet i mai 2015 i Brasil. Sykdommen har siden spredd seg i store deler av Brasil og mange andre land og områder i Sør- og Mellom-Amerika samt Mexico. Samtidig med det pågående utbruddet av zikafeber har man i Brasil observert en kraftig økning i antall nyfødte med unormalt små hoder, noe som vanligvis er forårsaket av unormal utvikling av hjernen i fosterlivet, såkalt mikrokefali. Også andre land med zikavirus-utbrudd har etter hvert rapportert tilfeller av mikrokefali. Det er også meldt om økt antall tilfeller av en sykdom hvor immunsystemet angriper nervesystemet og etter hvert fører til lammelser som vanligvis går over etter noen måneder (Guillain-Barrés syndrom). I det siste har det blitt publisert en rekke studier som til sammen viser at det er en sammenheng mellom zikavirus i svangerskapet og mikrokefali og andre hjerneskader hos fosteret.  Verdens helseorganisasjon mener  at det er bred vitenskapelig enighet om at zikavirus kan forårsake Guillain-Barrés syndrom, mikrokefali og andre nevrologiske komplikasjoner. Generaldirektøren i Verdens helseorganisasjon erklærte 1. februar 2016 opphopningen av fosterskaden mikrokefali og andre nevrologiske tilstander i Brasil i 2015-2016 og Fransk Polynesia i 2014 for en internasjonal folkehelsekrise (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC).

Myndighetene i Sør- og Mellom-Amerika har igangsatt ulike tiltak for å begrense og om mulig stoppe spredningen av zikaviruset. Det viktigste tiltaket er å redusere myggforekomsten i området gjennom å identifisere gode klekkingsforhold for myggen (stillestående vannkilder som vanntanker, brukte bildekk, blomsterpotter) og å fjerne eller dekke til disse, ev. tilsette innsektsmidler der det ikke er mulig å fjerne vannkildene. Det er startet arbeid med å utvikle vaksine mot zikafeber, men dette vil ta tid.

Det er påvist enkelte tilfeller av zikafeber hos norske reisende som har vært i områder med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikafeber. Vi må forvente at det også fremover kan bli påvist zikavirus hos nordmenn som har oppholdt seg i disse områdene. Myggen som overfører viruset finnes ikke i Norge, og det er derfor ingen grunn til å frykte et utbrudd her i landet. Enkelttilfeller av seksuell smitte kan forekomme i Norge ved at menn som har vært smittet i berørte områder smitter sin seksualpartner når de kommer hjem.

Risiko for spredning av zikavirus i Europa

Verdens helseorganisasjons europakontor publiserte 18.5.2016 en rapport om risikoen for at zikavirus i løpet av sommeren 2016 kan etablere seg i Europa og spres gjennom myggstikk. Denne risikovurderingen er basert på kunnskap om utbredelse av myggarter som kan spre viruset og enkeltlands muligheter for raskt å kunne håndtere en slik situasjon.  Formålet med denne risikovurderingen er å informere land som kan bli rammet av zikafeber slik at nødvendige tiltak kan igangsettes på et tidlig tidspunkt.  Rapporten er ikke ment som en oversikt over hvilke land gravide bør unngå å reise til i sommer. Reiseråd vil bli gitt fortløpende etter hvert som zika-situasjonen eventuelt vil forandre seg.

I rapporten slås det fast at Madeira og områder langs den nordøstlige kysten av Svartehavet er steder med størst risiko for et utbrudd av zikafeber. Årsaken er at disse områdene har forekomst av gulfebermyggen som kan spre zikaviruset. På Madeira har de også tidligere hatt utbrudd med beslektede virus (dengue virus) som smitter med samme type mygg.

Land rundt Middelhavet (f.eks. Frankrike, Italia, Hellas og Tyrkia) antas å ha moderat risiko for zikafeberutbrudd. I Norden er det lav til svært lav eller neglisjerbar risiko for zikavirus-spredning. Dersom myggen som overfører viruset skulle komme til Norge har den dårlige muligheter for å klare vinteren og etablere seg her. Norge er derfor rangert som et lavrisikoland i rapporten. Verdens helseorganisasjon oppfordrer alle medlemsland å overvåke bestanden av mygg for å kunne fastslå om aktuelle mygg finnes lokalt.

Historisk bakgrunn

Viruset ble første gang isolert fra aper i Uganda i 1947. Det første tilfellet hos mennesker ble påvist i Nigeria i 1968. Siden har viruset blitt overført til mennesker i mange afrikanske og sørøstasiatiske land. De første tilfellene utenfor Afrika og Asia og det første utbruddet av sykdommen ble rapportert i 2007 på øya Yap i Mikronesiaføderasjonen med 108 bekreftede tilfeller. Fra desember 2013 var det et større utbrudd i de franske områdene Fransk Polynesia (inkludert øya Tahiti) og Ny-Caledonia med over 8000 mistenkte tilfeller.