Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Kunnskapsgrunnlag og bakgrunn for råd om zikafeber»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kunnskapsgrunnlag og bakgrunn for råd om zikafeber

Artikkel

Kunnskapsgrunnlag og bakgrunn for råd om zikafeber

Folkehelseinstituttets råd er til enhver tid basert på foreliggende kunnskap. Rådene kan endres etter hvert som man får mer og ny kunnskap om viruset og sykdommen.

colourbox.com
colourbox.com

Folkehelseinstituttets råd er til enhver tid basert på foreliggende kunnskap. Rådene kan endres etter hvert som man får mer og ny kunnskap om viruset og sykdommen.


Man regner med at det ved sist oppdatert informasjon var over 1 million mennesker på det amerikanske kontinentet som har vært smittet med zikaviruset. Man antar at utbruddet har fått et slikt omfang fordi befolkningen ikke tidligere har hatt immunitet (motstandskraft) mot sykdommen, og at myggarten som overfører sykdommen er blitt infisert med zikaviruset og svært vanlig forekommende på denne tiden av året. Ved et slikt stort utbrudd av en smittsom sykdom kan det dukke opp komplikasjoner av sykdommen som man ikke tidligere har sett ved spredte tilfeller eller mindre utbrudd. Dette er antagelig årsaken til at man først nå har kunnet identifisere mikrokefali hos nyfødte og nevrologiske skader som alvorlige komplikasjoner til zikafeber.

Begrenset kunnskap

Det synes nå klart at zikavirusinfeksjon i svangerskapet kan forårsake mikrokefali og andre hjerneskader hos fosteret. Infeksjon med viruset kan også gi Guillain–Barrés syndrom. Det mangler fortsatt en del kunnskap om viruset og komplikasjoner. Følgende usikkerheter er tatt med i betraktning ved utarbeidelse av faglige råd fra Folkehelseinstituttet:

  • Det er foreløpig ukjent i hvilken del av svangerskapet fosteret er mest utsatt for fosterskader ved zikavirus-infeksjon
  • Hvor stor risikoen er for at en kvinne som får en zikavirus-infeksjon i svangerskapet, overfører viruset til fosteret, og i hvilken grad dette kan medføre fosterskader som mikrokefali, er ukjent
  • Det er fortsatt uklart i hvilken grad og eventuelt hvor lenge etter zikavirus-infeksjon menn  og kvinner kan overføre viruset via seksuell omgang.

Risikovurderinger og anbefalinger

Folkehelseinstituttets faglige råd er i hovedsak basert på risikovurderinger og anbefalinger fra det europeiske smittevernsenteret (ECDC) og Verdens helseorganisasjon (WHO).

Publikasjoner

Det kommer stadig nye publikasjoner som gir ny kunnskap om zikafeber og sammenheng med nevrologiske komplikasjoner og utvikling av mikrokefali. Enkeltstudier alene er ofte ikke tilstrekkelig for å oppdatere råd. Det trenges vanligvis flere studier som gir et samlet bilde på situasjonen før man endrer reise- og andre råd.

WHO regionen Den Pan-Amerikanske helseorganisasjonen (PAHO) publiserer fortløpende oversikt over pågående zikaforskning: