Hopp til innhold

Get alerts of updates about «Intergenerational Transmission of Internalizing and Externalizing Psychopathological Spectra: A Genome-Wide Complex Trait Study»

How often would you like to receive alerts from fhi.no? (This affects all your alerts)
Do you also want alerts about:

The email address you register will only be used to send you these alerts. You can cancel your alerts and delete your email address at any time by following the link in the alerts you receive.
Read more about the privacy policy for fhi.no

You have subscribed to alerts about:

  • Intergenerational Transmission of Internalizing and Externalizing Psychopathological Spectra: A Genome-Wide Complex Trait Study

Project

Intergenerational Transmission of Internalizing and Externalizing Psychopathological Spectra: A Genome-Wide Complex Trait Study - project description

Published Updated

Assosiasjoner mellom CMD hos foreldre og barn kan skyldes tre forskjellige typer av intergenerasjonell overføring av risiko: 1) familiemedlemmer deler genetisk risiko, 2) familiemedlemmer deler risikomiljøer og 3) direkte effekt av CMD hos foreldre s


Summary

Assosiasjoner mellom CMD hos foreldre og barn kan skyldes tre forskjellige typer av intergenerasjonell overføring av risiko: 1) familiemedlemmer deler genetisk risiko, 2) familiemedlemmer deler risikomiljøer og 3) direkte effekt av CMD hos foreldre som fører til CMD hos barn. Målet med dette prosjektet er å prospektivt studere genetiske og miljømessige typer av intergenerasjonell overføring av risiko fra CMD og alkoholbruk hos foreldrene til CMD hos barn. Vårt mål er dermed å bidra til å klarlegge årsaksmekanismene bak disse lidelsene. Slik kunnskap er et nødvendig fundament for utvikling av effektiv forebygging og behandlingsstrategier. Teorier og påstander om årsaksprosesser ved CMD er med på å utforme offentlig politikk med hensyn til forebyggende arbeid og behandling. Det er derfor av stor betydning for å klargjøre de underliggende årsaksmekanismene. Valg av forebygging og intervensjon strategier basert på noen av formene for risikooverføring mellom foreldre og barn vil være svært forskjellig.

 

See the full project description at Cristin for more information about results, researchers, contact information etc.

Project participants

Project leader

Eivind Ystrøm, Norwegian Institute of Public Health

Project participants

Ole Andreassen, NORMENT part UiO, University of Oslo
Carol Kan, King's College London
Fruhling Rijsdijk, King's College London
Tom McAdams, King's College London
Nathan A. Gillespie, Virginia Commonwealth University
Alexandra Karoline Saasen Havdahl, Mental Disorders, Norwegian Institute of Public Health
Helga Ask, Mental Disorders, Norwegian Institute of Public Health
Henrik Daae Zachrisson, Institutt for spesialpedagogikk, University of Oslo
Per Minor Magnus, Centre for Fertility and Health, Norwegian Institute of Public Health
Kristin Gustavson, Mental Disorders, Norwegian Institute of Public Health
Espen Moen Eilertsen, Mental Disorders, Norwegian Institute of Public Health
Nikolai Olavi Czajkowski, Mental Disorders, Norwegian Institute of Public Health
Ted Reichborn-Kjennerud, Mental Disorders, Norwegian Institute of Public Health
Kristin Samuelsen, Universitetet i Oslo, University of Oslo
Ragna Bugge Askeland, Mental Disorders, Norwegian Institute of Public Health
Fartein Ask Torvik, Mental Disorders, Norwegian Institute of Public Health
Eva Krapohl, King's College London
Laurie Hannigan, King's College London

Start

01.06.2013

End

01.09.2024

Status

Active

Approvals

Regional committees for medical and health research ethics

Project owner/ Project manager

Norwegian Institute of Public Health

Project manager

Eivind Ystrøm