Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Musikalitet i sammenheng med livskvalitet, personlighet og helse»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Musikalitet i sammenheng med livskvalitet, personlighet og helse

Artikkel

Tvillingstudien 2022

Musikalitet i sammenheng med livskvalitet, personlighet og helse

Tvillinger fra likekjønnede par født i perioden 1967–1991 blir nå invitert til å delta i et forskningsprosjekt der formålet er å studere musikalitet, og hvordan dette henger sammen med personligheten vår, vårt mentale liv, helse og vår følelse av livskvalitet.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Tvillinger fra likekjønnede par født i perioden 1967–1991 blir nå invitert til å delta i et forskningsprosjekt der formålet er å studere musikalitet, og hvordan dette henger sammen med personligheten vår, vårt mentale liv, helse og vår følelse av livskvalitet.


Innhold på denne siden

Prosjektet er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo, og deltakerne er valgt ut fra Nasjonalt tvillingregister.

I samfunn og kulturer verden rundt følger musikken oss gjennom livet - for barn som skal sove, i ritualer og seremonier, gjennom treningsøkten, forelskelsen eller filmen vi ser på. Hvor musikalsk eller musikkinteressert man er, og hvordan man bruker musikk, varierer fra person til person. Men den grunnleggende evnen til å sanse og produsere musikk har så godt som alle mennesker.

Hva innebærer det å være musikalsk?

Men hva betyr det egentlig å være musikalsk? I dette prosjektet ønsker vi å få en mer helhetlig forståelse av de grunnleggende elementene som utgjør musikalitet. Videre ønsker vi å skaffe mer kunnskap som kan bidra til å forklare individuelle forskjeller i musikalsk atferd, med spesielt søkelys på samspillet mellom gener og miljø, og hvordan dette henger sammen med andre ikke-musikalske trekk. Et annet viktig formål er å utforske hvorvidt musikalitet og musikkengasjement har beskyttende eller positive effekter for vår opplevelse av livskvalitet, trivsel og helse.

Du som har fått invitasjon, kommer til undersøkelsen ved å trykke på lenken nedenfor og logge deg inn med BankID. Etter å ha lest informasjonen og samtykket, kommer du videre til et spørreskjema som blant annet omfatter helse, livskvalitet, sosiale relasjoner og personlighet. Det tar omtrent én time å fylle det ut. Skjemaet inneholder også spørsmål om musikalsk bakgrunn og erfaring, preferanser og engasjement. Slike spørsmål har blitt brukt i tidligere internasjonale studier, og de har vist seg å fungere godt for å få en mer nyansert beskrivelse av blant annet individuelle forskjeller i musikkinteresse og hvordan man bruker musikk i dagliglivet.

Personlig tilbakemelding på «musikalsk profil»

Omtrent én måned etter at du har fylt ut dette skjemaet, vil du få tilsendt en ny lenke for å gjennomføre forskjellige interaktive oppgaver (f.eks. hvor du lytter til korte musikklydklipp og svarer ja/nei). Du får mer detaljert informasjon om denne delen sammen med invitasjonslenken når den kommer. Den sendes bare til de som svarer på det første skjemaet. På denne delen kan du velge å få personlig tilbakemelding om din «musikalske profil».

For å få gode resultater er vi avhengige av å få med alle typer mennesker, med ulik musikalsk bakgrunn og interesse, personlighet og helsestatus. Din innsats er derfor like verdifull enten du er engasjert i musikk eller ikke. Du forplikter deg ikke til å gjennomføre oppgavene i del 2 ved å fylle ut spørreskjemaet i del 1, men vi håper du har mulighet til å delta på begge.

Illustrasjon: Colourbox/fotomontasje UiO
Illustrasjon: Colourbox/fotomontasje UiO