Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Workshop med samarbeidspartnarar frå Litauen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Workshop med samarbeidspartnarar frå Litauen

Artikkel

Workshop med samarbeidspartnarar frå Litauen

I midten av februar 2023 fekk senteret besøk frå to samarbeidspartnarar frå Litauen. Målet for samarbeidet er å auka kompetansen på evaluering av folkehelsetiltak på tvers av landegrensene.

Bilde av deltakarar på workshop: Asta Jurkevičienė, Ilona Tamutienė, Augustė Šalnaitė, Vidmantas Vaičiulis, Annlaug Selstø og Arnfinn Helleve
Frå venstre: Asta Jurkevičienė, Ilona Tamutienė, Augustė Šalnaitė, Vidmantas Vaičiulis, Annlaug Selstø og Arnfinn Helleve .

I midten av februar 2023 fekk senteret besøk frå to samarbeidspartnarar frå Litauen. Målet for samarbeidet er å auka kompetansen på evaluering av folkehelsetiltak på tvers av landegrensene.


Tysdag 21. og onsdag 22. februar var Senter for evaluering av folkehelsetiltak vertskap for ein workshop for  fire gjester frå to institusjonar i Litauen; Institute of Hygiene og Lithuanian University of Health Sciences. Gjestene var forskarar som skal evaluere to folkehelsetiltak som vert gjennomført i Litauen. Målet for dei to dagane var å lære meir av evaluering av folkehelsetiltak. Samarbeidet er ein finansiert av dei såkalla EØS-midla. 

Under besøket vart gjestene presentert for ulike prosjekt som senteret er involvert i. Det vart særleg diskuterte evaluering av tiltak retta mot baorne- og ungdomsforeldre, pandemi-tiltak og tiltak for å betre den psykiske helsa. Gjestane presenterte og fekk diskutert evalueringsprosjekta som dei sjølve er i gang med. Det eine prosjektet er evaluering av «De utrolige årene», medan det andre prosjektet er eit tiltak for rettleiing og oppfølging av kvinner i sårbare livssituasjonar gjennom svangerskap og borns fyrste leveår.  

 I det vidare samarbeidet skal Senteret følgje opp arbeidet med evaluering av tiltaka i Litauen digitalt og ved eit seinare feltbesøk. Samarbeidet held fram ut 2024.