Hopp til innhold

Artikkel

Om senter for evaluering av folkehelsetiltak

Publisert Oppdatert

Senterets målsetnadar er å gjennomføre evalueringar av folkehelsetiltak, styrke tiltaksforskinga ved instituttet, utvikle modellar for brukarmedverknad og å vera ein nasjonal ressurs på evaluering av folkehelsetiltak ovanfor kommunal, fylkeskommunal og nasjonale forvaltning.

illustrasjonsfoto av folkemengde
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Senterets målsetnadar er å gjennomføre evalueringar av folkehelsetiltak, styrke tiltaksforskinga ved instituttet, utvikle modellar for brukarmedverknad og å vera ein nasjonal ressurs på evaluering av folkehelsetiltak ovanfor kommunal, fylkeskommunal og nasjonale forvaltning.


Folkehelseinstituttet etablerte i 2018 eit eige Senter for evaluering av folkehelsetiltak.

Senteret vil primært utføre

  1. effektevalueringar av enkelttiltak, og
  2. studiar basert på naturlege eksperiment.

Senteret består av forskarar som primært jobbar med evaluering av folkehelsetiltak. I tillegg er det andre forskarar som jobbar med tiltaksforsking som er knytt til senteret frå andre avdelingar og områder ved FHI.

Forskarar knytt til senteret