Hopp til innhold

Artikkel

Biobankens tjenester

Publisert Oppdatert

Biobanken tilbyr en rekke tjenester innen biobanking enten du bare har behov for fryserplass eller planlegging og innsamling i tillegg. Vi kan lage tilpassede løsninger og utarbeide avtaler som er skreddersydd dine behov.

biobankregisteret---shutterstock_75519850.jpg

Biobanken tilbyr en rekke tjenester innen biobanking enten du bare har behov for fryserplass eller planlegging og innsamling i tillegg. Vi kan lage tilpassede løsninger og utarbeide avtaler som er skreddersydd dine behov.


Planlegging

Vi kan bidra med råd tidlig i planleggingsfasen, inkluderte:

  • Råd tidlig i planleggingen, for eksempel om egnet materiale, prøvetakingsutstyr og valg av lagringsmedier. 
  • Protokoller for prøvetakning og prøvehåndtering før forsendelse.

 Prosessering

Biobank pipette.jpg
  • Biobanken har en enhetlig IT-løsning for registrering av prøver ved mottak. Registreringen sørger for identitetskontroll, avidentifisering og strekkodemerking som sikrer full sporbarhet i alle prosesser. 
  • Separering av plasma/serum og celler. 
  • DNA ekstraheres fra ulike biologiske materialer uavhengig av prøvevolum. Biobanken benytter kommersielt tilgjengelige produkter i prosessen. Vi tilbyr også normalisering av DNA-konsentrasjon og kvalitetskontroll av DNA (renhet, konsentrasjon, fragmentering og PCR-suksess). 
  • Biobanken benytter roboter for rask og nøyaktig fordeling av ulike prøvematerialer til korrekt lagringsmedium.

Lagring og uttak

Med en lagringskapasitet på opp til 2000 m2 kan Biobanken tilby lagringsalternativer tilpasset de fleste behov.

Biobank lagring ved -20 grader.
Biobank lagring ved -20 grader.
  • Vi kan lagre prøver ved -20º C, -80º C eller -150 º C. Ved -20º C og -80º C har vi både tradisjonelle kistefrysere og automatiserte lagringsenheter. Eksisterende frysere kan også oppbevares i romtemperatur uten videre håndtering av innhold.
  • Alle mottatte prøver overføres til egnete lagringsmedier og blir plassert i korrekt lagringstemperatur innen gitte tidsrammer. 
  • Temperaturen overvåkes kontinuerlig og er tilkoblet alarmer. Vi har gode back-up systemer for drift og alikvoter av prøvene lagres i forskjellige frysere for økt sikkerhet.
  • Alle prøver kan enkelt lokaliseres og hentes ut fra lagringsmediet. Vi har både manuelle og automatiske metoder for uttak, og kan overføre ønsket materiale til en rekke ulike oppbevaringsenheter/transportenheter.