Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Litteratursøk»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Litteratursøk

Artikkel

Litteratursøk

Finn svaret i forskningen – bestill et litteratursøk fra biblioteket.

Finn svaret i forskningen – bestill et litteratursøk fra biblioteket.


Innhold på denne siden

Ansatte i den sentrale helseforvaltningen og brukere av Rusfagsbiblioteket er velkommen til å bestille litteratursøk fra biblioteket. Du kan bestille et litteratursøk til større prosjekter, men også for å støtte ditt arbeid i hverdagen. Vi kan gjøre søk på alle mulige temaer, på store og små problemstillinger

Bestill et litteratursøk

For å bestille et litteratursøk fra biblioteket anbefaler vi at du sender en e-post til , der du beskriver ditt behov. Fyll gjerne ut et PICO-skjema, men merk at skjemaet ikke passer til alle typer litteratursøk. Dersom du ikke har en klar problemstilling, kan vi bistå med å definere den. Du vil som regel få svar på henvendelsen din samme dag. En av bibliotekarene hos oss vil ta kontakt med deg når vi er klare for å gå i gang med søket. Merk, et litteratursøk kan ofte være tidkrevende. Tidsbruken varierer med omfanget av søket, men uansett er det lurt å beregne god tid. Du må noen ganger regne med ventetid i perioder hvor etterspørselen er stor.

Avklare ditt behov

Før vi går i gang med et søk, forsøker vi å avtale et møte der vi diskuterer hva du trenger informasjon om. Sammen utarbeider vi en PICO der det passer. Det er også viktig at vi får avklart hva du skal bruke søket til – skal du oppdatere deg eller skal dette være en omfattende innhenting av litteratur om et tema?

Avgrensinger

Kan det være aktuelt å avgrense søket på årstall, språk og/eller studiedesign? Ofte genererer søkene så store treffmengder at vi benytte oss av avgrensinger. Det er særlig vanlig å avgrense på studiedesign - da spør vi oss hvilke studiedesign passer best til problemstillingen. Det er alltid risiko knyttet til bruk av avgrensinger – vi kan miste relevante treff også. 

Mange irrelevante treff?

Selv om vi legger inn mange avgrensinger, må du regne med irrelevante treff i søkeresultatet. Dersom formålet med søket er å fange opp all relevant forskning på området, er det nødvendig å benytte brede, generelle søketermer for å fange opp alt. Jo mer generelle søketermene er, jo flere irrelevante referanser vil det bli. Men også i de tilfellene der det kan være aktuelt å søke smalere, er det vanskelig å se for seg det perfekte søk som bare fanger opp relevante artikler. Det er viktig å tilpasse søket slik at du ikke mister flere relevante artikler enn det som er tilrådelig.

Gangen i søkeprosessen

Vi starter gjerne med å utarbeide søkeprofil i en database først, veldig ofte Medline. Vi tar som regel utgangspunkt i PICO, og finner tekstord, synonymer og emneord. Deretter må vi oversette profilen til andre databaser slik at profilene blir så identisk som mulig i alle basene vi skal bruke. Når vi har laget ferdig søkeprofilene, utfører vi søkene og laster ned referansene i EndNote. Her fjerner vi dubletter, før vi lager liste over alle referansene. Denne sender vi til sluttbruker sammen med dokumentasjon med søkeprofiler, hvilke databaser vi har søkt i og dato for søk. Bruker du ikke Endnote finner vi andre måter å sende over søkeresultatene på.

Våre forskjellige litteratursøk

Retningslinjer

Dette gjøres ofte i forkant av arbeid med nasjonale retningslinjer for å bygge videre på kunnskapen som er brukt i eksisterende retningslinjer og for å avdekke kunnskapshull, som vi kan søke videre på.

Systematiske oversikter

Systematiske oversikter oppsummerer all tilgjengelig og relevant forskning om et bestemt emne. En systematisk oversikt er alltid å foretrekke fremfor en primærstudie da konklusjonen her vil være mer pålitelig fordi man sammenstiller resultater fra flere primærstudier.

Primærstudier

Her avgrenser vi til den type studiedesign som er best egnet til å gi et godt svar på din problemstilling.

Norske og skandinaviske artikler, rapporter/bøker og doktoravhandlinger

For enkelte problemstillinger er det mest aktuelt å søke i norske eller skandinaviske artikkeldatabaser, forskjellige bibliotekkataloger for å finne bøker og rapporter, eller i institusjonsarkiv for å finne doktoravhandlinger og masteroppgaver.

Kliniske oppslagsverk, pågående studier og grå litteratur

Dette er mest aktuelt når vi virkelig skal grave dypt, og det er viktig å avdekke all forskning som er gjort innen et emne. Ordet grå litteratur betyr studier og publikasjoner som ikke er utgitt via forlag eller i et tidsskrift. 

Litteratursøk fra biblioteket eller kunnskapsoppsummering fra Område for helsetjenesten (tidl. Kunnskapssenteret)

Det er også mulig å bestille kunnskapsoppsummeringer på ulike tema innen helse-, omsorgs- og velferdssektorene fra Område for helsetjenester. Det er bestiller som betaler for kunnskapsoppsummeringene. Område for helsetjenester tilbyr forskjellige produkter, men felles for dem alle er at de i varierende grad går gjennom treffene som litteratursøket genererer. Les mer om bestilling av kunnskapsoppsummeringer

Bestiller du et litteratursøk fra Biblioteket er det kostnadsfritt, men det er kun selve søket som utføres. Dette betyr at du må selv gå gjennom trefflisten. 

Søke selv?

Vi anbefaler at du tar kontakt med biblioteket for å få utført et systematisk litteratursøk, men av og til kan det være tilstrekkelig med et overblikk på hva som fins der ute på din problemstilling. Det kan være en god idé å foreta et slikt utforskende søk før du bestiller et litteratursøk fra biblioteket. Dersom du f.eks. kommer over en relevant systematisk oversikt av høy kvalitet, kan vi avgrense på årstall for kun å fange opp studier utgitt etter den systematiske oversikten. Biblioteket har laget en veileder som beskriver hvordan du selv kan finne oppsummert forskning med svært enkle søk.