Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Vaksinasjonsdekning og spredningspotensiale for smittsomme sykdommer i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Vaksinasjonsdekning og spredningspotensiale for smittsomme sykdommer i Norge

Prosjekt

Vaksinasjonsdekning og spredningspotensiale for smittsomme sykdommer i Norge - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

I denne studien ønsker vi å kartlegge vaksinasjonsdekning i den norske befolkningen. Vi vil også studere mønstre for sosial kontakt – hvem møter hvem.


Sammendrag

Epidemier og utbrudd av smittsomme sykdommer som pandemisk influensa, MERS (Middle East Respiratory Syndrome coronavirus) og SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) viser hvor viktig det er å begrense smittespredning så raskt som mulig. Som en del av beredskapen ved utbrudd av smittsom sykdom er det nyttig å beregne risiko og effekten av forebyggende tiltak. Dette kan for eksempel være vaksinasjonsprogrammer til deler eller hele befolkningen, og i verste fall stenging av møteplasser hvor mange mennesker samles slik som på skoler og festivaler. Beslutninger om tiltak er delvis basert på matematiske modeller som i noen grad kan forutsi hvordan, og hvor lett epidemier spres.

Viktig bakgrunnsinformasjon for slike modeller er hvordan forskjellige kontaktmønstre ser ut i befolkningen. I tillegg kommer vurderingen av hvor lett eller vanskelig smittestoffet spres og hvor sårbar befolkningen er for smittestoffet. For noen sykdommer finnes det vaksiner som beskytter mot smittsom sykdom.  Derfor er også kunnskap om vaksinasjonsdekningen nyttig når man skal utarbeide matematiske modeller som kan gi bedre beredskap.

Formål

Formålet med prosjektet er å måle mulig potensiale for spredning av smittsomme sykdommer i Norge. Resultatene skal brukes i matematiske modeller som i noen grad kan forutsi hvordan, og hvor lett epidemier spres. Dersom en epidemi rammer Norge vil resultatene fra dette forskningsprosjektet komme til nytte. Data fra prosjektet blir også brukt i modeller som måler hvor mye nytte befolkningen vil ha som følge av innførte og eventuelt nye vaksiner i det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.

Vitenskapelige mål

Prosjektet vil analysere spredningspotensiale for smittsomme sykdommer i Norge. Dette gjøres gjennom å samle inn informasjon om antallet og varigheten av kontakter mellom forskjellige personer i forskjellige aldersgrupper. I tillegg måles andelen av befolkningen som har tatt influensavaksine, pneumokokkvaksine, meningokokkvaksine, hepatitt A vaksine samt kombinasjonsvaksine som beskytter mot blant annet difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.

Hvem inviteres til å delta?

5000 mennesker er tilfeldig utvalgt fra Folkeregisteret og har fått tilsendt invitasjon om å delta. Både barn og voksne har blitt invitert.

Det er bare den som har blitt invitert til å delta i prosjektet som skal svare på spørreskjemaet og føre inn opplysninger i loggskjemaet. Foreldre eller andre foresatte kan hjelpe til med utfyllingen for barna, men skal ikke selv gi opplysninger om egne kontakter. Dette er for at dataene skal bli mest mulig representative for befolkningen.

 

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Anneke Steens, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Brita Askeland Winje, Avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer, Folkehelseinstituttet
Didrik Frimann Vestrheim, Avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer, Folkehelseinstituttet
Birgitte Freiesleben de Blasio, Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, Folkehelseinstituttet
Marianne A Riise Bergsaker, Avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer, Folkehelseinstituttet
Lamprini Veneti, Avdeling for smitte fra mat, vann og dyr, Folkehelseinstituttet

Start

01.01.2016

Slutt

31.12.2020

Status

Avsluttet

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet