Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Samværs- og bostedsordninger etter samlivsbrudd: konsekvenser, erfaringer og faktorer som påvirker barn og unges liv og psykiske helse - Prosjektplan for en systematisk oversikt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Samværs- og bostedsordninger etter samlivsbrudd: konsekvenser, erfaringer og faktorer som påvirker barn og unges liv og psykiske helse - Prosjektplan for en systematisk oversikt

Prosjekt

Samværs- og bostedsordninger etter samlivsbrudd: konsekvenser, erfaringer og faktorer som påvirker barn og unges liv og psykiske helse - Prosjektplan for en systematisk oversikt - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Hensikten med denne kunnskapsoppsummeringen er å foreta en systematisk gjennomgang av forskning over konsekvenser av, erfaringer med og faktorer ved samværs- og bostedsordninger som påvirker barn og unge.


Sammendrag

Når foreldre går fra hverandre får det store konsekvenser for et barn, og familien må ta stilling til blant annet hvor barnet skal bo og omfang av samvær med hver av foreldrene.

Hensikten med denne kunnskapsoppsummeringen er å foreta en systematisk gjennomgang av forskning over konsekvenser av, erfaringer med og faktorer ved samværs- og bostedsordninger som påvirker barn og unge. Vi vil se på barn og unges livskvalitet, psykiske helse, atferdsvansker, tilknytning mellom foreldre og barn og samarbeid/konflikt mellom foreldre.

Vi vil gjøre et systematisk søk etter relevante studier i forskningsdatabaser og i andre aktuelle kilder. Relevante studier må besvare minst ett av forskningsspørsmålene og ha et egnet studiedesign for spørsmål om konsekvenser, erfaringer eller faktorer som påvirker barn og unge når foreldrene bor hver for seg. Vi vil utføre dobbel, uavhengig vurdering av fulltekster. Vi vil på bakgrunn av studieomfang konferere med oppdragsgiver om i hvilken grad vi kvalitetsvurderer og syntetiserer materialet. I den grad det er mulig vil vi med bruk av egnede sjekklister vurdere risiko for systematiske skjevheter og metodiske begrensninger ved inkluderte studier. Videre vil vi hente ut data fra studiene og sammenstille resultatene enten i metaanalyser eller narrative synteser. Vi vil vurdere tilliten til resultatene ved hjelp av GRADE og GRADE-CERQual.

Rapporten vil leveres Bufdir innen 1. oktober 2022.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Trine Bjerke Johansen, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Hong Lien Nguyen, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet
Tiril Cecilie Borge, Folkehelseinstituttet
Lars Jørun Langøien, Folkehelseinstituttet
Heid Nøkleby, Folkehelseinstituttet

Start

17.02.2022

Slutt

01.10.2022

Status

Avsluttet

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Trine Bjerke Johansen