Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Psykologisk debriefing for helse-personell som har vært involvert i uønskede pasienthendelser - Prosjektplan for en systematisk oversikt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Psykologisk debriefing for helse-personell som har vært involvert i uønskede pasienthendelser - Prosjektplan for en systematisk oversikt

Prosjekt

Psykologisk debriefing for helse-personell som har vært involvert i uønskede pasienthendelser - Prosjektplan for en systematisk oversikt - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Hensikten med denne systematiske oversikten er å undersøke effekter av psykologisk debriefing for helsepersonell som har vært involvert i uønskede pasienthendelser.


Sammendrag

Helsepersonell som er involvert i uønskede hendelser der pasienten er «first victim» blir ofte omtalt som «second victim». I etterkant av pasienthendelsen kan involvert helsepersonell oppleve sterke emosjonelle reaksjoner. Mange vil oppleve at stressreaksjonene avtar ganske raskt, men for noen vil reaksjonene vare lenge og hos enkelte vil reaksjonene bli sterkere over tid. Dette kan medføre sykefravær og yrkesfrafall. Helsepersonell som «second victim» kan ha behov for støtte og oppfølging for å forebygge ettervirkninger som følge av pasienthendelsen. Ulike former for psykologisk debriefing har lenge vært populære tiltak som tilbys blant annet helsepersonell som har vært involvert i uønskede pasienthendelser.

 

Ulike forskningsmiljøer har i midlertidig vært uenige om hvorvidt psykologisk debriefing har effekt. Det er derfor behov for oppsummert forskning av litteraturen knyttet til dette temaet. Hensikten med denne systematiske oversikten er å undersøke effekter av psykologisk debriefing for helsepersonell som har vært involvert i uønskede pasienthendelser.

Vi vil gjennomføre et systematisk litteratursøk i relevante databaser. Titler og sammendrag, og deretter fulltekst av relevante referanser, vil vurderes opp mot inklusjons- og eksklusjonskriteriene. Vi vil benytte det digitale verktøyet EPPI-Reviewer i seleksjonsprosessen, inkludert ulike maskinlæringsfunksjoner for å effektivisere vurderingsprosessen. Deretter vil vi hente ut og analysere data fra de endelig inkluderte studiene og vurdere deres metodiske kvalitet med egnede sjekklister og verktøy. Vår tillit til resultatene, inkludert overføringsverdi til den norske konteksten, skal også vurderes. Forskningen vi identifiserer vil sammenstilles og presenteres i en norskspråklig rapport.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Jose Francisco Meneses Echavez, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Jon-Vidar Gaustad, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet
Gyri Hval, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet
Tiril Cecilie Borge, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet
Henriette Tyse Nygård, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet

Start

01.10.2021

Slutt

01.04.2022

Status

Avsluttet

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere ved FHI

Gyri Hval

Tiril Cecilie Borge

Jon-Vidar Gaustad