Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Henger temperament sammen med vektutviklingen hos barn»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Henger temperament sammen med vektutviklingen hos barn

Prosjekt

Henger temperament sammen med vektutviklingen hos barn? - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Prosjektet undersøker om tidlige temperamentstrekk spiller en rolle for vektutvikling hos barn.


Sammendrag

Emosjonelle og impulsive temperamentstrekk hos sped- og førskolebarn henger sammen med overvekt og fedme, men sammenhengen med barnas vektutvikling er ikke studert. Ikke alle barn er født overvektige men legger mer og mer på seg i løpet av barne- og ungdomstiden. En kritisk periode er fedmevendepunktet. Normalt vil et barns Body-Mass Index (BMI) stige fra fødselen til omkring ett års alder, for så å falle frem til syvårsalderen. Deretter vil KMI stige frem til voksen alder. Tidspunktet da BMI utviklingen snur fra å synke til å stige igjen kalles adiposity rebound eller fedmevendepunkt. Jo tidligere dette vendepunktet inntreffer jo større er risikoen for overvekt. Nesten alle barn som utvikler fedme vil ha sitt adopsity rebound før fylte seks år. Dersom tidlige temperamentstrekk spiller en rolle for fedmevendepunktet vil disse gi oss svært viktige markører for senere vektutvikling og kunnskap om mulige intervensjoner som er rettet mot barnets opplevelse og mestring av stress og ubehag.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Margarete Vollrath, Folkehelseinstituttet

Start

19.01.2016

Slutt

30.12.2017

Status

Avsluttet

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet