Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Eksponering, risikofaktorer og sykdomsbyrde av koronavirussykdom 2019 (covid-19) blant ansatte i norsk helsetjeneste: Protokoll for et register og kasus-kontroll studier»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Eksponering, risikofaktorer og sykdomsbyrde av koronavirussykdom 2019 (covid-19) blant ansatte i norsk helsetjeneste: Protokoll for et register og kasus-kontroll studier

Prosjekt

Eksponering, risikofaktorer og sykdomsbyrde av koronavirussykdom 2019 (covid-19) blant ansatte i norsk helsetjeneste: Protokoll for et register og kasus-kontroll studier - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

I en serie av tre studier vil vi undersøke risiko for infeksjon, samt risikofaktorer for og sykdomsbyrde av covid-19 blant ansatte i norsk helsetjeneste.


Sammendrag

Spredningen av det nye koronaviruset SARS-CoV-2 ledsages av usikkerhet rundt viktige epidemiologiske, kliniske og virologiske kjennetegn, spesielt evne til å spre seg i befolkningen og i spesifikke omgivelser, samt virusets alvorlighetsgrad. Smitte med andre koronavirus som SARS-CoV og MERS-CoV viste seg å forekomme hyppig og med større spredning i helsevesenet, noe som tidvis resulterte i store nosokomiale utbrudd. Manglende etterlevelse av smittevernrutiner, tetthet av pasienter i akuttmottak og mulig miljøforurensning kan være viktige i slike forsterkende begivenheter, som sett ved utbrudd med MERS-CoV. Ansatte i helsetjenesten står i frontlinjen under covid-19 pandemien. De har en kritisk viktig funksjon når det gjelder pleie og behandling av covid-19 pasienter, men også for å ivareta alle deler av helsetjenesten inkludert implementering av gode smittevernrutiner. Under utbruddet med SARS-CoV utgjorde helsearbeidere 20% av tilfellene. I forbindelse med covid-19 pandemien er det funnet at helsepersonell hadde en signifikant øket risiko for SARS-CoV-2 infeksjon sammenlignet med befolkningen for øvrig, samtidig som en nylig publisert studie fra Midt-Norge ikke fant smitte til ansatte fra en ikke-isolert covid-19 pasient.   Vi mangler gode data og analyser om risikofaktorer for smitte og spredning av SARS-CoV-2 i helsetjenesten i Norge.   I en serie av tre studier (en studie basert på registerdata og spørreskjema, en kasus-kontroll-studie på individ nivå og en kasus-kontroll-studie på systemnivå) vil vi undersøke risiko for infeksjon, samt risikofaktorer for og sykdomsbyrde av covid-19 blant ansatte i norsk helsetjeneste. Data for deskriptive og statistiske analyser vil innhentes fra det nye beredskapsregisteret BeredtC19 som Folkehelseinstituttet er ansvarlig for og fra spørreskjemaundersøkelser. Studiene er viktige for kvantifisering og forståelse av prevalensen blant ansatte i helsetjenesten, virusoverføringsmønstre, sammenhenger, årsaker og konsekvenser av sykdom. Denne informasjonen vil øke vår kunnskap og bidra til implementering og justering av lokale og nasjonale smitteverntiltak og dermed forebygge fremtidige infeksjoner hos ansatte i helsetjenesten og helsetjenesteassosiert spredning av SARS-CoV-2. Om studiene og problemstillinger Dette prosjektet er en serie av tre studier med forskjeller i studiepopulasjon og metode som er designet til å utfylle hverandre. Resultater fra enkeltstudiene er ment å skulle ses som en del av et samlet prosjekt for å belyse ulike aspekter av betydning for ansatte i helsetjenesten i forbindelse med covid-19 pandemien.    Problemstillinger: - Forbedre datakvaliteten i nasjonale meldingssystemer for bedre overvåking av pandemien blant ansatte i helsetjenesten (økologisk register studie) - Kvantifisere andel ansatte i helsetjenesten bekreftet med covid-19 (økologisk register studie) - Kvantifisere andel ansatte i helsetjenesten innlagt grunnet covid-19 og/eller registrert med covid-19 som dødsårsak (økologisk register studie) - Beskrive klinisk presentasjon av covid-19 blant ansatte i helsetjenesten (økologisk register studie) -Beskrive karakteristika blant ansatte i helsetjenesten bekreftet med covid-19 (økologisk register studie, kasus-kontroll-studie på individnivå, kasus-kontroll-studie på systemnivå) -Identifisere individuelle arbeidsrelaterte risikofaktorer for ansatte i helsetjenesten med covid-19 (kasus-kontroll-studie på individnivå) -Identifisere strukturelle risikofaktorer på institusjons-/helsetjenestenivå (kasus-kontroll-studie på systemnivå)

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Hanne-Merete Eriksen, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Mari Molvik, Folkehelseinstituttet
Oliver Kacelnic, Folkehelseinstituttet

Start

01.10.2020

Slutt

01.10.2021

Status

Avsluttet

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere ved FHI

Mari Molvik