Hopp til innhold

Prosjekt

Uspesifikke helseeffekter av barnevaksinasjonsprogram i Norden - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

I dette samarbeidsprosjektet vil vi ved hjelp av data fra de nordiske helseregistrene sammenlikne forekomst og risikofaktorer for infeksjonssykdommer hos små barn i Norge, Sverige, Danmark og Finland.


Sammendrag

En rekke studier tyder på at vaksinasjon med levende svekkede vaksiner i tillegg til å beskytte mot den spesifikke infeksjonssykdommen som man vaksinerer mot, også kan bidra til at barn får generelt færre infeksjonssykdommer og også bedret overlevelse. Mange av disse av studiene er gjort i Afrika hvor man i tillegg til beskyttelse mot meslinger har sett redusert generell dødelighet hos barn etter vaksinasjon. I Danmark er det gjort tilsvarende studier, og disse viser redusert forekomst av innleggelse på sykehus i småbarnsalder på grunn av infeksjoner. I dette Nordiske samarbeidsprosjektet vil vi ved hjelp av data fra de nordiske helseregistrene sammenlikne forekomst og risikofaktorer for infeksjonssykdommer hos små barn i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Videre vil vi studere mulige helseeffekter av vaksinasjon utover beskyttelse mot sykdommen man vaksinerer mot. Spesifikt vil vi i prosjektet studere forekomst av sykehusinnleggelser/ kontakter for infeksjoner.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Lill Trogstad, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Ida Laake, Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, Folkehelseinstituttet
Lill-Iren Schou Trogstad, Folkehelseinstituttet
Hanne Magdalene Nøkleby, Folkehelseinstituttet
Berit Feiring, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet