Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Treatment pathways for suicide victims and suicide bereaved»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Treatment pathways for suicide victims and suicide bereaved

Prosjekt

Treatment pathways for suicide victims and suicide bereaved - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Hovedmålet med prosjektet Treatpath er å undersøke betydningen av helse- og velferdstjenestene i forebygging av selvmord, samt i oppfølgingen av etterlatte ved selvmord.


Sammendrag

Selvmord er et betydelig folkehelseproblem. Til tross for to handlingsplaner for forebygging av selvmord i løpet av de siste tjue årene, har ikke forekomsten av selvmord i Norge sunket. Hvert år begår rundt 600 nordmenn selvmord, og for hvert selvmord er det et betydelig antall etterlatte.

 

Forebyggingsstrategier har hittil i hovedsak fokusert på rollen til spesialisthelsetjenesten og på behandling av psykiske lidelser, mens primærhelsetjenesten har blitt viet liten oppmerksomhet. Mer enn 80 prosent av dem som begår selvmord har vært i kontakt med primærhelsetjenesten i løpet av det siste året før et selvmord, noe som tyder på et høyt potensial for selvmordsforebygging.

 

Fortsatt har vi for lite kunnskap om behandling og oppfølging i helse- og velferdstjenestene forut for selvmord. Noen studier tyder på store variasjoner i kvalitet på behandling, og bare et fåtall av kommuner i Norge har systemer for behandling og oppfølging av mennesker i selvmordsfare. Studier om helsetjenestebruk og oppfølging av etterlatte ved selvmord mangler, til tross for at over 80 prosent av etterlatte har behov for hjelp etter et selvmord. Hovedmålet med dette prosjektet er å undersøke betydningen av helse- og velferdstjenestene i forebygging av selvmord, samt i oppfølgingen av etterlatte ved selvmord.

 

Vi vil også undersøke geografiske forskjeller i behandling gitt forut for selvmord og i oppfølging av etterlatte ved selvmord. Vi vil benytte registerdata samt kvalitative intervjuer med etterlatte og med ansatte i helsevesenet. Vi vil ha et særlig fokus på fastlegenes koordinerende rolle. Vi vil også identifisere og beskrive ulike behandlingsforløp forut for selvmord og undersøke hvordan ulike forløp henger sammen med trekk ved de som dør i selvmord og ved tjenestene.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Per Henrik Zahl, Avdeling for psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Kim Stene-Larsen, Avdeling for psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet
Anne Reneflot, Avdeling for psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet
Solveig Tobie Glestad Christiansen, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Lars Johan Hauge, Avdeling for psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet
Carine Øien-Ødegaard, Avdeling for psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet
Sissel Marguerite Belanger, Avdeling for psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet

Start

06.09.2019

Slutt

31.12.2022

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Per Henrik Zahl