Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tidlig identifisering og koordinert håndtering av tuberkulose i Europa»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tidlig identifisering og koordinert håndtering av tuberkulose i Europa

Prosjekt

Tidlig identifisering og koordinert håndtering av tuberkulose i Europa - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Prosjektet skal skaffe bedre kunnskap om hele kaskaden fra tuberkulosescreening til behandling.


Sammendrag

I de fleste land i Vest- Europa screenes nyankomne migranter fra høyforekomstland for tuberkulose og latent tuberkulose. I Norge er dette lovpålagt. Dette til tross for at vår kunnskap om dekningsgrad av screeningen, forekomst av latent tuberkulose i ulike grupper, hvordan de følges opp med forebyggende behandling og hvor mange/ hvem som utvikler sykdommen tuberkulose er mangelfull. Prosjektets mål er å skaffe til veie bedre kunnskap om hele kaskaden fra screening til behandling for derved å sikre at tuberkulosescreening og forebyggende behandling målrettes til de som har størst nytte av det og hindrer mest mulig nysmitte av tuberkulose. For at kunnskapen skal bli så robust som mulig er det nødvendig med et større og bredere datamateriale enn hva vi har i Norge. Ved å slå sammen data med land med liknende epidemiologi men med informasjon om ulike deler av screening/ behandlingskaskaden, kan vi få tilgang til bedre informasjon og informasjon vi mangler selv.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Trude Arnesen, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Trude Margrete Arnesen, Avdeling for smittevern og vaksine, Folkehelseinstituttet
Karine Nordstrand, Folkehelseinstituttet
Hilde Kløvstad, Folkehelseinstituttet

Start

01.03.2019

Slutt

31.12.2022

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Trude Margrete Arnesen

Prosjektdeltakere ved FHI

Karine Nordstrand

Hilde Kløvstad