Hopp til innhold

Prosjekt

Sykefravær og uførhet - en tvillingstudie - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Denne studien bruker data fra norske tvillinger og undersøker hvordan utdannelse, inntekt, alder, kjønn, yrke, livshendelser og psykisk og somatisk helse henger sammen med sykefravær og uførepensjon.


Sammendrag

Frafall fra arbeidslivet gjennom langvarig sykefravær og overgang til uføretrygd er et stort problem – både økonomisk og sosialt, og både for enkeltpersoner og for samfunnet. I denne studien vil vi bruke data fra mer enn 27 000 norske tvillinger fulgt i opptil 20 år med spørreskjema og registerdata, og undersøke hvordan utdannelse, inntekt, alder, kjønn, yrke, livshendelser og psykisk og somatisk helse henger sammen med sykefravær og uførepensjon. Sammen med de andre nordiske landene vil vi se på hvordan sykefravær og uføretrygd henger sammen med variasjon i trygdesystemer. Med tvillinger kan vi både undersøke i hvor stor grad sykefravær og uføretrygd er påvirket av genetikk og miljø, og vi kan bruke tvillinger i par som kontroller for hverandre, og dermed justere for genetikk og felles miljø når vi ser på spesifikke risikofaktorer. Analysene gir unike muligheter til å identifisere reelle årsaksfaktorer som kan være til nytte ved planlegging av forebyggende tiltak.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Margarete Vollrath, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Karoline Brobakke Seglem, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet