Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Sykefravær og uførhet - en tvillingstudie»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Sykefravær og uførhet - en tvillingstudie

Prosjekt

Sykefravær og uførhet - en tvillingstudie - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Denne studien bruker data fra norske tvillinger og undersøker hvordan utdannelse, inntekt, alder, kjønn, yrke, livshendelser og psykisk og somatisk helse henger sammen med sykefravær og uførepensjon.


Sammendrag

Frafall fra arbeidslivet gjennom langvarig sykefravær og overgang til uføretrygd er et stort problem – både økonomisk og sosialt, og både for enkeltpersoner og for samfunnet. I denne studien vil vi bruke data fra mer enn 27 000 norske tvillinger fulgt i opptil 20 år med spørreskjema og registerdata, og undersøke hvordan utdannelse, inntekt, alder, kjønn, yrke, livshendelser og psykisk og somatisk helse henger sammen med sykefravær og uførepensjon. Sammen med de andre nordiske landene vil vi se på hvordan sykefravær og uføretrygd henger sammen med variasjon i trygdesystemer. Med tvillinger kan vi både undersøke i hvor stor grad sykefravær og uføretrygd er påvirket av genetikk og miljø, og vi kan bruke tvillinger i par som kontroller for hverandre, og dermed justere for genetikk og felles miljø når vi ser på spesifikke risikofaktorer. Analysene gir unike muligheter til å identifisere reelle årsaksfaktorer som kan være til nytte ved planlegging av forebyggende tiltak.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Margarete Vollrath, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Karoline Brobakke Seglem, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet

Start

01.07.2015

Slutt

29.08.2025

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet