Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Sykefravær og psykisk helse blant mødre i den norske mor-barn undersøkelsen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Sykefravær og psykisk helse blant mødre i den norske mor-barn undersøkelsen

Prosjekt

Sykefravær og psykisk helse blant mødre i den norske mor-barn undersøkelsen - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Et sentralt mål i den foreslåtte studien er å øke kunnskapen om risikofaktorer til sykefravær hos mødre.


Sammendrag

Kvinner har langt mer sykefravær enn menn. Det siste tiåret har kjønnsforskjellene økt stadig, og kvinner blir stadig mer sykemeldte enn menn. Særlig kvinner som har barn hjemme har langt flere sykedager enn menn i samme situasjon. Forslåtte forklaringer er at kvinner i større grad opplever psykisk helse vansker, eller at kvinner i større grad deltar i yrkeslivet nå enn tidligere, og derfor opplever en økt belastning av å kombinere arbeidsliv med et familieliv («dobbeltarbeidshypotesen»). Det mangler gode studier med robust metodologi med objektive mål for å kunne undersøke om dette er tilfelle, eller om det er andre årsaker til det høye sykefraværet hos kvinner. Derfor er et sentralt mål i den foreslåtte studien å øke kunnskapen om risikofaktorer til sykefravær hos mødre. Data fra flere tidspunkt fra MoBa-studien skal brukes, samt koblinger til FD-trygd for å både ha objektive og subjektive mål på sykefravær.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Wendy Nilsen, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Wendy Nilsen, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet

Start

01.01.2013

Slutt

30.12.2024

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet