Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Sykdomsbyrde av RS-virus i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Sykdomsbyrde av RS-virus i Norge

Prosjekt

Sykdomsbyrde av RS-virus i Norge - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet med dette prosjektet er å undersøke omfanget av RS-virusinfeksjoner i Norge.


Sammendrag

Formålet med dette prosjektet er å undersøke omfanget av RS-virusinfeksjoner i Norge. Dette virus kan forårsake akutte luftveisinfeksjoner hos barn og voksne og er årsak til hyppige innleggelser på sykehus, særlig hos små barn. Man ønsker å kartlegge forekomst og kostnader forbundet med RS-virusinfeksjoner og videre undersøke sammenheng mellom slike infeksjoner og utvikling av andre sykdommer som astma og kikhoste. Prosjektet vil samle inn data om pasienter i alle aldersgrupper fra flere sentrale helseregistre og nasjonale datakilder for å estimere sykdomsbyrde da RS-virus ikke er en meldepliktig sykdom i Norge. Prosjektleder ønsker å hente data fra både primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten (NPR) og dødsårsaksregisteret for perioden 2008-2018. Kontakter og diagnosekoder sammenstilles med opplysninger fra MFR og reseptregisteret når det gjelder risikofaktorer for og konsekvenser av RSV-infeksjon. Sesongvariasjon skal bestemmes fra anonyme virologiske data om antall positive tester for RS -virus og andre luftveisagens fra laboratorier. I tillegg skal man også se nærmere på sammenheng mellom RS-virus i barndom og utvikling av kikhoste og astma senere i livet ved hjelp av et «case-control» design ved å innhenteinformasjon fra MSIS og SYSVAK. Kontrollgruppen er pasienter registrert med skader og urinveisinfeksjoner. Følgende variabler er planlagt innhentet fra følgende registre: Fra Dødsårsaksregistre: alle registrerte dødsfall med spesifiserte ICD-10 koder (se vedlegg 1 i studieprotokoll) i perioden 2008-2018 og alle dødsfall hos personer med identifiserte RS-virusepisoder i perioden 2008-2018 som er registrert innen 12 måneder etter RS-virusepisoden. RS-virusepisoder defineres basert på utvalgte diagnosekoder. Fra Medisinsk fødselsregister (MMFR): prenatale og perinatale risikofaktorer hos barn under 5 år inkludert i uttrekk fra NPR og KUHR. System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK):- alle registrerte vaksinasjoner mot kikhoste. Norsk pasientregister (NPR):- alle sykehuskontakter i perioden 2008-2018 med spesifiserte ICD-10 koder Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret): opplysninger om utvalgte reseptbelagte legemidler som er utlevert fra apotek i perioden 2008-2018. I HELFO-KUHR: opplysninger om alle kontakter i primærhelsetjenesten i perioden 2008-2018 med spesifiserte ICPC-2 koder. Videre søks det om sammenstilling av opplysninger fra ulike registre (se seksjon 5 i studieprotokoll).

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Elmira Flem, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Håkon Bøås, Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, Folkehelseinstituttet
Terese Bekkevold, Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, Folkehelseinstituttet
Liliana Vazquez Fernandez, Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, Folkehelseinstituttet

Start

01.09.2017

Slutt

31.12.2027

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere ved FHI

Terese Bekkevold