Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Sykdomsbyrde analyser: prevalens, helseutgifter, helsetjenestebruk og komorbiditet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Sykdomsbyrde analyser: prevalens, helseutgifter, helsetjenestebruk og komorbiditet

Prosjekt

Sykdomsbyrde analyser: prevalens, helseutgifter, helsetjenestebruk og komorbiditet - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Prosjektet skal gi en oversikt over befolkningens sykdomsbyrde.


Sammendrag

Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) har etablert et norsk sykdomsbyrdeprosjekt som har som mål å gi en oversikt over befolkningens sykdomsbyrde. Sykdomsbyrde kan måles på flere måter, men vanligvis måles det gjennom, samlemål på sykelighet og dødelighet, i tillegg til at kostnader hyppig beregnes. Dette underprosjektet har to hovedmål: 1) estimere forekomst, helsetjenestebruk og helsetjenestekostnader etter alder, kjønn og sykdommer/helsetilstander. 2) studere komorbididtet og dens betydning. Dette prosjektet skal benytte de norske helseregistrene og helseundersøkelser. Vi skal inkludere informasjon fra norske sentrale helseregistrene for alle brukere av helsetjenester og de som har deltatt i helseundersøkelser. Registerdata skal skal ikke kobles vha koblingsnøkkel. Prosjektet skal belyse følgende spesifikke problemstillinger: 1. hva er forekomsten av enkelte sykdommer? 2. hvor stor andel av befolkningen benytter helsetjenester for ulike sykdommer? 3. hvor mye koster ulike sykdommer i helsetjenesten? 4. Komorbiditet: hva er assosiasjonen mellom gitte diagnoser og påfølgende diagnoser og hvordan påvirker komorbiditet sykdomsbyrden?

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Jonas Minet Kinge, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Jonas Minet Kinge, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet
Søren Toksvig Klitkou, Avdeling for helse og ulikhet, Folkehelseinstituttet
Simon Nygaard Øverland, Psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet
Siri Eldevik Håberg, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet
Øystein Karlstad, Avdeling for kroniske sykdommer, Folkehelseinstituttet

Start

01.11.2020

Slutt

31.10.2025

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Jonas Minet Kinge

Prosjektdeltakere ved FHI

Øystein Karlstad

Siri Eldevik Håberg