Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekt

Språk- og læringsstudien - prosjektbeskrivelse

Publisert


Ved å sammenstille data vil det være mulig å følge barn med tidlig risiko for å utvikle språk og læringsvansker i overgangen fra barnehage og videre inn i skolealder.


Har du funnet en feil?

Sammendrag

Gjennom selvrapportering fra mor fra svangerskap og opp i skolealder har Språk og læringsprosjektet utforsket barns utviklingsfaser for å finne utviklingsveier og årsaker relatert til språk- og læringsvansker. Ved å sammenstille data fra mødre i Den norske mor og barn undersøkelsen, kliniske undersøkelser og spørreundersøkelser fra barnehage og skole, med koblinger til barnehage-, utdannings- og pasientregistre vil det være mulig å følge barn med tidlig risiko for å utvikle språk og læringsvansker i overgangen fra barnehage og videre inn i skolealder. Ved å bruke informasjon fra MoBa med koblinger til disse registrene vil prosjektet ha som hovedmål å studere hvilke sammenhenger det er mellom språk- og andre utviklingsvansker (motoriske-, nevroutviklings-, emosjonelle-, atferdsvansker), hvilke utviklingsveier som leder til senere problemer i skole og ungdomsalder, samt risiko- og beskyttelsesfaktorer i barnets proksimale og distale omgivelser som er relatert til språk- og læringsvansker
Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Mari Vaage Wang, Folkehelseinstituttet