Hopp til innhold

Prosjekt

Sosial ulikhet i Norge og barns psykiske utvikling - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Denne studien er en registerstudie der man ønsker å se på sammenhengen mellom demografiske karakteristika innenfor boområder og sammenstille disse med helseopplysninger samlet inn i den norske Mor- og Barn studien.


Sammendrag

Denne studien er en registerstudie der man ønsker å se på sammenhengen mellom demografiske karakteristika innenfor boområder og sammenstille disse med helseopplysninger samlet inn i den norske Mor- og Barn (MoBa ) studien. Det vil bli benyttet datasett som inneholder data fra personer i flere generasjoner: Informasjon som skal anvendes vil være egenskaper ved boområder, genetiske markører fra hele familier, slektskapsinformasjon og mål på barns psykisk helse og skoleprestasjoner, det vil si at en blant annet vil sammenstille genetisk informasjon fra personer som tilhører samme boområder og som har samme flyttemønstre. På denne måten håper man å kunne identifisere karakteristika i boområder som har betydning for utviklingen av barns psykiske helse samtidig som man kan ta høyde for sosial seleksjon. Prosjektet vil gi kunnskap om samspillet mellom faktorer i nærområder og individuelle faktorer for barns psykiske helse og skoleprestasjoner. Prosjektet kan derfor levere helhetlige beskrivelser av nærområder som er optimale for barns utvikling. Det vil ikke samles inn ny informasjon i studien. I tillegg til MoBa data innhentes det data fra folkeregisteret og Statistisk sentralbyrå (SSB). Samtykke er innhentet i forbindelse med MoBa studien.

Både Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet er forskningsansvarlig institusjon i prosjektet.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Eivind Ystrøm, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Henrik Daae Zachrisson, Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS (NUBU)
Ted Reichborn-Kjennerud, Folkehelseinstituttet
Espen Røysamb, Folkehelseinstituttet
Øyvind Næss, Universitetet i Oslo
Vegard Fykse Skirbekk, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet