Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Skader i Norge: analyse av data i Fyrtårnprosjektet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Skader i Norge: analyse av data i Fyrtårnprosjektet

Prosjekt

Skader i Norge: analyse av data i Fyrtårnprosjektet - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Ved å sammenstille opplysninger om skadde pasienter på tvers av registre vil FHI i dette prosjektet produsere løpende statistikk over trafikkulykkesskader og utføre ulike analyse- og forskningsoppgaver.


Sammendrag

I de siste tiårene har skader i trafikkulykker blitt kraftig redusert i Norge. Imidlertid er det påvist en betydelig underrapportering i den offisielle trafikkulykkestatistikken basert på politiregistrerte ulykker. For å gi samferdselsmyndighetene et bedre datagrunnlag er det etablert et «Fyrtårnprosjekt», som ved hjelp av skadedata innsamlet ved et utvalg sykehus og legevakter skal gi et styrket apparat for innsamling av skadedata og produksjon av statistikk og analyser på skadefeltet. Ved å sammenstille opplysninger om skadde pasienter på tvers av registre vil FHI i dette prosjektet produsere løpende statistikk over trafikkulykkesskader og utføre ulike analyse- og forskningsoppgaver. Blant annet vil vi undersøke sosiodemografiske forskjeller i skadeforekomst og vurdere datakvalitet på tvers av registre. Prosjektet vil bidra til bedre statistikk på skadefeltet og et bedre kunnskapsgrunnlag for det ulykkes- og skadeforebyggende arbeidet i Norge.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Yusman Bin Kamaleri, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Eyvind Ohm, Folkehelseinstituttet
Else Karin Grøholt, Folkehelseinstituttet
Kari Alver, Folkehelseinstituttet
Christian Madsen, Folkehelseinstituttet

Start

01.01.2023

Slutt

31.12.2027

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Yusman Bin Kamaleri