Hopp til innhold

Prosjekt

Seroprevalensstudie for kikhoste og andre vaksineforebyggbare sykdommer i Norge - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

I denne seroepidemiologiske studien er hensikten å kartlegge immunstatus mot Bordetella pertussis (kikhoste) i den norske befolkningen.


Sammendrag

Rapportert kikhosteinsidens i Norge er den høyeste i Europa selv om vaksinasjonsdekningen er meget høy. I denne seroepidemiologiske studien er hensikten å kartlegge immunstatus mot Bordetella pertussis i den norske befolkningen. Immunitet mot Bordetella pertussis kan skyldes gjennomgått infeksjon eller vaksinasjon, og ved å sammenholde immunstatus med vaksinasjonsstatus kan denne studien gi kunnskap om både vaksinasjonseffekt og forekomsten av Bordetella pertussis i Norge. Studien vil gi en oversikt over hvor mye kikhoste/kikhostesmitte som sirkulerer i befolkningen og hvordan immuniteten mot kikhoste fordeler seg på ulike aldersgrupper. Resultatene vil være av stor betydning for vaksinasjonsrådgivning og for en målrettet forebygging av kikhoste. Det skal inkluderes rundt 3200 forskningsdeltagere som har avgitt blodprøve for klinisk-kjemisk analyse. Restsera hentes fra klinisk-kjemiske laboratorier, sammen med opplysninger om pasientens navn, fødselsnummer og bosted/fylke. Disse opplysningene skal kobles til SYSVAK for å få informasjon om hvilke vaksiner som er gitt og vaksinasjonsdato. Restsera skal inngå i en godkjent generell forskningsbiobank ”Immunitetsbank for smitteverndivisjonen ved Nasjonalt folkehelseinstitutt”. Etter prosjektslutt vil kodenøkkel slettes, og anonymisert materiale vil oppbevares til 31.12.2022 som sammenligningsgrunnlag i framtidige studier. Det søkes om fritak fra å innhente samtykke med begrunnelse om at det her dreier seg om tidligere innsamlete data, hvor ny bruk ikke har konsekvenser for de registrerte. Det er heller ikke aktuelt med ny intervensjon. Det vil inngå barn med mangelfull samtykkekompetanse i studien.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Audun Aase, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Ida Laake, Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, Folkehelseinstituttet
Didrik Frimann Vestrheim, Avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer, Folkehelseinstituttet
Gro Tunheim, Avdeling for infeksjonsimmunologi, Folkehelseinstituttet
Jann Storsæter, Avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer, Folkehelseinstituttet
Tove Karin Herstad, Avdeling for infeksjonsimmunologi, Folkehelseinstituttet
Ingeborg Aase S. Aaberge, Smittevern, miljø og helse, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet