Hopp til innhold

Prosjekt

Sammenhengen mellom pre- og postnatalt kosthold og nevroutvikling hos barnet - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Hovedformålet med prosjektet er å undersøke hvordan ernæringsmessige faktorer i svangerskapet kan påvirke risikoen for ADHD og kognitive utfall.


Sammendrag

Årsaker til nevrologiske utviklingsforstyrrelser som ADHD er i stor grad ukjent, men vi vet at både genetiske- og miljøfaktorer er involvert. Av disse er særlig miljøfaktorer viktig som forebyggbare risikofaktorer for disse forstyrrelsene. Hovedformålet med prosjektet er å undersøke hvordan ernæringsmessige faktorer i svangerskapet kan påvirke risikoen for ADHD og kognitive utfall. Vi vil se på kostholdsmønster under svangerskapet og tidlig barndom, samt mors jernstatus før og under svangerskapet, og benytte data fra MoBa, ADHD studien og NPR. Datamaterialet kombinerer informasjon fra spørreskjema, kliniske undersøkelser og biologiske data og gir dermed en unik mulighet til å studere disse sammenhengene. Resultatene fra prosjektet vil være et viktig første skritt i utviklingen av mer effektive og langsiktige forebyggende strategier for blant annet ADHD. Analyse av kostholdsmønster som helhet er en ny og lovende tilnærming til å studere kostholdsrelaterte effekter.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Heidi Aase, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Guido Philipp Emmanuel Biele, Folkehelseinstituttet
Ragnhild Eek Brandlistuen, Folkehelseinstituttet
Anne Lise Brantsæter, Folkehelseinstituttet
Helle Margrete Meltzer, Folkehelseinstituttet
Lene Frost Andersen, Oslo universitetssykehus HF
Merete Åse Eggesbø, Folkehelseinstituttet
Felice N. Jacka, Deakin University - Branch: Melbourne Campus
Pål Zeiner, Oslo universitetssykehus HF
Ida Henriette Caspersen, Folkehelseinstituttet
Tiril Cecilie Borge, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet