Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Robotassistert rektumreseksjon ved endetarmskreft»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Robotassistert rektumreseksjon ved endetarmskreft

Prosjekt

Robotassistert rektumreseksjon ved endetarmskreft - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag av Bestillerforum for nye metoder å utarbeide en fullstendig metodevurdering av robotassistert rektumreseksjon ved endetarmskreft.


Sammendrag

Robotassistert kirurgi har vært benyttet i norske sykehus i nærmere 20 år. Bruk av metoden er økende innenfor flere fagområder og indikasjonsområdene utvides stadig. Innkjøps- og driftskostnadene har vært høye. Fram til nå har det vært kun én leverandør av robotkirurgi-systemer i Norge. Flere aktører er i ferd med å lansere konkurrerende utstyr. De regionale helseforetakene (RHF) ser behov for en strategisk tilnærming til robotassistert kirurgi i spesialisthelsetjenesten i Norge.

Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag av Bestillerforum for nye metoder å utarbeide en fullstendig metodevurdering av robotassistert rektumreseksjon ved endetarmskreft.

I denne metodevurderingen vil vi oppsummere kunnskapsgrunnlaget om robotassistert rektumreseksjon ved endetarmskreft. Tiltaket vil sammenlignes med åpen og laparoskopisk kirurgi.

Vi vil gjennomføre et systematisk litteratursøk i relevante databaser, og vurdere identifiserte publikasjoner mot inklusjonskriteriene. Maskinlæringsfunksjoner vil benyttes i screeningprosessen. Vi vil vurdere den metodiske kvaliteten på de inkluderte studiene, og sammenstille resultatene i metaanalyser der vi anser det hensiktsmessig. Vår tillit til resultatene, inkludert overføringsverdi til norsk kontekst, skal også vurderes.

Vi vil også utarbeide en helseøkonomisk analyse for å evaluere metoden i lys av de vedtatte prioriteringskriteriene. Vi vil beregne ressursbruk i forhold til nytte og vi vil belyse sykdommens alvorlighetsgrad. Arbeidet vil bli gjennomført i samarbeid med kliniske fageksperter fra ulike RHF. Metodevurderingen vil publiseres på FHIs nettsider.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Hilde Risstad, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Jon-Vidar Gaustad, Folkehelseinstituttet
Gunhild Hagen, Folkehelseinstituttet
Christine Hillestad Hestevik, Folkehelseinstituttet
Ingrid Harboe, Folkehelseinstituttet
Vida Hamidi Ashtiani, Folkehelseinstituttet

Start

21.03.2023

Slutt

20.03.2024

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Hilde Risstad


Tilknyttede prosjekter